Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 10.
137469 Összes oltás
13271 Beoltott Semmelweis Polgár

Az Európai Nukleáris Medicina Szövetség (European Association of Nuclear Medicine, EANM) legmagasabb rangú kitüntetését kapta meg Dr. Szilvási István, a Semmelweis Egyetem Nukleáris Medicina Tanszékének munkatársa, az egyetem Nukleáris Medicina Grémiumának elnöke. Az Honorary Membership kitüntetés adományozásáról az EANM vezetőségének javaslatára a szervezet közgyűlése hozott döntést. Az elismerést az október közepén Göteborgban tartott EANM kongresszus záróünnepségén adták át.

A 2006-ban alapított elismerést olyan személyek kaphatják meg, akik kiemelkedő tevékenységet folytatnak a nukleáris medicinában és eredményeikkel nagy szolgálatot tettek a szövetségnek. A díjjal Dr. Szilvási István húsz éven át végzett munkáját ismerték el.

Dr. Szilvási István elmondta, húsz éven át szervezte az ESNM szemináriumait a közép-kelet-európai országok fiatal nukleáris medicina szakorvosainak. Javaslatára az első ilyen eseményt 1994-ben Budapesten tartották. Ezt követően 1998-ig tizenegy rendezvény szervezésében vett részt, majd 1998-tól (előbb dékánként, majd 2001-től 2013-ig dékánhelyettesként) további 44 szemináriumot rendezett, Közép-Kelet-Európa 12 országának 17 városában.

Alkalmanként 50-60 – a környező országokból jövő – fiatal szakorvos kapott két teljes napos, intenzív, vizsgával záruló továbbképzést a nukleáris medicina különböző területeinek legjobb európai szakértőitől. Dr. Szilvási István kiemelte, elérte, hogy a fiatalok a szállásra és az ellátásra támogatást kapjanak az EANM-től. A szemináriumok erősítették a különböző országok fiatal szakembereinek személyes kapcsolatait is, ma már számos egykori résztvevő saját országának vezető szakembere lett.

Dr. Szilvási István azt mondja, nagy kedvvel és energiával végezte ezt a munkát, mivel kiemelten fontosnak tartja, hogy azoknak az Európa szegényebb részén élő fiatal nukleáris medicina szakorvosoknak is gyarapodhasson a tudása, akik anyagi okokból nem könnyen juthattak el a fejlett nyugat-európai országok kongresszusaira.

Forrás: Semmelweis Hírek