A Nukleáris Medicina Központ a Semmelweis Egyetem önálló szervezeti egysége. 2011. január 1-jével jött létre. Klinikai bázisát 2016. április 1-től a Külső Klinikai Tömbben levő korábbi izotóplaboratórium és a Korányi Projekt Központi Betegellátó Egységben kialakított új laboratórium funkcionális egysége alkotja.

A Központ teljes körű izotópdiagnosztikai, valamint izotópterápiás tevékenységet végez. Ambuláns és fekvőbeteg-ellátásban vesz részt. Az ország egyik legszélesebb nukleáris medicina profilú munkahelye. A progresszív ellátás keretében több speciális diagnosztikai eljárás végzésére kijelölt centrum. Számos új diagnosztikai eljárás hazai bevezetésében vesz részt. A Központban SPECT-CT berendezés is működik. 

A Központ az ÁOK graduális képzésben a IV. évfolyamon az Orvosi képalkotó eljárások és a Radiológia tantárgyak keretén belül vesz részt. A Központ a nukleáris medicina szakképzésre teljes körű akkreditációval bír, két munkatársa a Nemzeti Vizsgabizottság tagja. A Központ a nukleáris medicina szakterületen a folyamatos továbbképzésében országosan vezető szerepet játszik, évek óta egyedüliként szervezi a kötelező szintentartó tanfolyamait. PhD és TDK témái a klinikai nukleáris medicinához kötődnek.

Folyamatosan részt vesz az izotóp asszisztensek, a radiofarmakológiai szakasszisztensek és a képalkotó analitikus BSc hallgatók képzésében, továbbképzésében és vizsgáztatásában, az egészségügyi mérnökök, orvos-fizikusok és informatikusok felsőfokú képzésében, a klinikai sugárfizikusok szakirányú továbbképzésében is. A különböző államközi egyezmények alapján és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ösztöndíjával itt tartózkodó szakorvosok idegennyelvű képzésében és továbbképzésében rendszeresen részt vesz.