Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. március 03.
65174 Összes oltás
10789 Beoltott Semmelweis Polgár

A Központ a Nukleáris Medicina Tanszéki Csoport klinikai bázisát képezi, munkatársai részt vesznek a Tanszéki Csoport oktató tevékenységében.

A Tanszéki Csoport és a Központ az ÁOK graduális képzésben a IV. évfolyamon az Orvosi képalkotó eljárások és a Radiológia tantárgyak keretén belül vesz részt.