A Semmelweis Egyetem Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központja (NHKK) a külföldi hallgatók tanulmányaival kapcsolatos feladatok ellátását végző központi szervezeti egység, amely az egyetemi karokkal együttműködve szervezi a nemzetközi hallgatókkal kapcsolatos operatív ügyeket, valamint koordinálja az oktatás megszervezését az idegen nyelven folyó képzések kapcsán. A Központ vezetője dr. Alpár Alán nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettesElérhetőségek →

A Központ szervezeti egysége a Nemzetközi Tanulmányi Igazgatóság

A Semmelweis Egyetem nemcsak Magyarország legrégebbi orvosképző intézménye és egyik legnagyobb egészségügyi szolgáltatója, hanem Európa egyik legjelentősebb angol és német nyelvű képzési intézménye is. Az itt tanulók harmada a nemzetközi képzésben vesz részt, hallgatóink a világ több mint száz országából érkeznek.

Minden karunk és doktori iskolánk kínál valamilyen idegen nyelvű képzést az orvos- és egészségtudományok területén, és székhelyen kívüli programokkal is rendelkezünk Németországban, Romániában, Svájcban, Szerbiában és Szlovákiában. A legtöbb nemzetközi hallgató az Általános Orvostudományi Karon, a Fogorvostudományi Karon és a Gyógyszerésztudományi Karon tanul napjainkban. Egyre bővülő kínálattal vesz részt a nemzetközi képzésekben az Egészségtudományi Kar, és képzését a Pető András Kar is felkínálja angol nyelven. Az egyetem számos nemzetközi program, így az Erasmus, a Stipendium Hungaricum, a Diaspora és a Students at Risk (St@R) programok keretén belül is fogad külföldről hallgatókat.

A Semmelweis Egyetem nagy hangsúlyt helyez multikulturális hallgatói közösségének összetartására, a nemzetközi és magyar hallgatók integrációjára, a többnyelvű oktatás és tájékoztatás mellett nemzetközi rendezvények, a nemzetek és kultúrák kölcsönös megismerését, közeledését elősegítő programok révén is.