A Nemzetközi Tanulmányi Igazgatóság (NTI) az egyetemen a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzések kapcsán – a karokkal együttműködve – koordinálja az oktatás megszervezését a képzési programban az adott képzésre vonatkozóan meghatározott szakmai tartalomnak megfelelően. Az Igazgatóság feladatai közé tartozik a hallgatói toborzás és a felvételi eljárás megszervezése és lebonyolítása; ellátja a hallgatók általános tanulmányi és térítési-juttatási ügyeivel, magyarországi tartózkodásával kapcsolatos adminisztrációt, gondoskodik a hallgatók tájékoztatásáról. Az igazgatóság ellátja a magyar nyelvű képzésben résztvevő külföldi hallgatókkal kapcsolatos speciális adminisztratív feladatokat is.

Az igazgatóság a Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központjához tartozó szervezeti egység. Tevékenységének szakmai irányítását az Oktatásigazgatási Hivatal közreműködésével az oktatási rektorhelyettes, továbbá az egyes képzésekhez kapcsolódó speciális feladatok tekintetében a kar dékánja, oktatási ügyekért felelős dékánhelyettese végzi. Az igazgatóságot dr. Csala Miklós igazgató vezeti. 

Tovább az elérhetőségekre →