A Semmelweis Szalonban mutatták be dr. Major László szerkesztésében megjelent „A katasztrófa-készenlét, a reagálás és a beavatkozásbiztonság egészségügyi alapjai” című könyv harmadik, bővített kiadását. A rendezvényen a szerzők ismertették a tankönyv újdonságait, különös tekintettel a beavatkozásbiztonság fogalmára, valamint a kritikus infrastruktúra egészségügyi vonatkozásaira.

Dr. Merkely Béla rektor köszöntőjében kitért rá, hogy a Semmelweis Egyetemen hazánkban egyedülálló módon vehető fel szabadon választható kurzusként a katasztrófafelszámolás egészségügyi alapjai tantárgy. Ennek fontos része a katasztrófavédelem, a válsághelyzeti tervezés és a katasztrófa-orvostani ismeretek – tette hozzá. A tantárgy szükségességét mutatja, hogy alig múlik el úgy nap, amikor ne hallanánk valamilyen civilizációs vagy természeti katasztrófáról a világban – vélte a rektor. Az ezek megelőzésében, kezelésében való, szakképzettségüknek megfelelő részvétel is fontos része a jövő orvosai tudásának, akárcsak a lehetséges kapcsolódó egészségügyi feladatok megismerése és elvégzése – mutatott rá. Mint fogalmazott: a 250 éves Semmelweis Egyetem vezetése elkötelezett az iránt, hogy hallgatóinak a legkorszerűbb, gyakorlatorientált tudást adja át, aminek birtokában magabiztosan vehetnek részt a betegellátásban friss diplomásként is. Az egyetemen megvalósuló kurrikulumreformról szólva elmondta, annak leglényegesebb eleme, hogy egy adott elméleti képzésre jól strukturált gyakorlati képzést épít. A speciális feladatokra fókuszáló gyakorlati képzés ebben az esetben azért is fontos, mert a katasztrófahelyzetek még a legképzettebb orvosokat is megviselik – hangsúlyozta. Beszédében kitért rá, hogy 2019-ben az egyetem a Magyar Honvédség Egészségügyi Központtal együttműködési megállapodást írt alá közös oktatási és kutatási programok szervezéséről, a katasztrófavédelem-orvostan megerősítéséről.

Mészáros István, a Műszaki Főigazgatóság és a Biztonságtechnikai Igazgatóság vezetője köszöntőjében elmondta, interdiszciplináris jellegénél fogva egyetemen belüli és azon túli együttműködést és közös gondolkodást is igényelt a könyv elkészítése, mely 20 szerző munkájának eredménye. A kötet végigvezeti a katasztrófa-orvostan ismereteket a katasztrófa felszámolásának tervezési, beavatkozási és helyreállítási időszakain, az egészségügyi és a védelmi igazgatás rendszerén – ismertette. Kiemelte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal és szervezeteivel folytatott széles körű együttműködést, mely keretében az elmúlt négy évben három komplex, egészségügyi válsághelyzeti gyakorlatot szerveztek, melyek tapasztalatait jelen tankönyv több fejezetébe is beépítették. Utalt rá, hogy mindkét szervezet számára fontos jubileumi évben jelent meg a könyv harmadik kiadása: a Semmelweis Egyetem idén ünnepli alapításának 250. jubileumát, a katasztrófavédelem pedig a Magyar Tűzoltóság alapításának 150. évfordulóját.

Galéria

13kép

Dr. Major László, a kötet főszerkesztője ismertette a bővített kiadás új fejezeteit. Mint fogalmazott: a 2017-es tankönyv elsősorban az idegen nyelven tanulók kézikönyve volt; ugyanakkor a magyar nyelvű hallgatók számára is fontosnak tartották átadni azokat az új ismereteket, amelyek az angol kiadásban megjelentek. Hozzátette: olyan új témákat is kidolgoztak, melyek sem a korábbi angol kiadásban, sem a hazai szakirodalomban eddig nem szerepeltek (beavatkozásbiztonság, kritikus infrastruktúra egészségügyi vonatkozásainak vizsgálata, válsághelyzeti tervezés). Kiemelte dr. Orgován Györgyöt, a Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem Orvostan Tanszéki Csoport tudományos munkatársát, akinek – mint fogalmazott – kiemelkedő szakmaisága kulcsa volt a könyv megjelenésének.

Dr. Liptay László társszerző úgy fogalmazott: a könyv a napi munka során jól használható gondolatok, tapasztalatok tárháza, több tudományágat érintő, azokat szervesen összekapcsoló interdiszciplináris mű. A kötet erénye, hogy az új elméleti megállapításokat és a gyakorlati tapasztalatokat beillesztették egy komplex vezetési rendszerbe – osztotta meg.

A tankönyv elektronikus formában, ingyenesen elérhető a Semmelweis Kiadó honlapján a regisztrációt követően. A könyvbemutató egy borkóstolóval zárult, ahol Vörös Attila borszakértő bemutatta az egyetem borait.

Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila- Semmelweis Egyetem