A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) Gyakorló Kórháza címet kapott a Magyar Honvédség (MH) Egészségügyi Központ. A címre a Semmelweis Egyetem terjesztette fel egyik legrégebbi partnerintézményét, amely ezt követően mind a négy magyarországi orvosegyetemről fogadhat hallgatókat gyakorlati képzés keretein belül.

Szabó István vezérőrnagy, a Honvédkórház parancsnoka az oklevél átadása előtt elmondta, az intézmény 2012-ben lett a Semmelweis Egyetem oktatókórháza, ami a megtiszteltetés mellett sok felelősséggel is jár, az intézménynek jelenleg 35 akkreditált oktató osztálya van. Hozzátette, az eddigi együttműködés keretében az elmúlt négy évben is igyekeztek kihasználni a Honvédkórház adta lehetőségeket a tudás átadására. Ismertette, a kórházban évente nagyjából egymillió járó- és 57 ezer fekvőbeteget látnak el, ami komoly esetszám bemutatására ad lehetőséget. 2016-ban 250 orvostanhallgató töltötte gyakorlatát az MH Egészségügyi Központban, jelenleg pedig 200 rezidens dolgozik az intézményben – mondta el Szabó István. A vezérőrnagy megemlítette, szeretnék, ha minél több fiatal érdeklődne a katonaorvosi hivatás iránt, aminek érdekében ösztöndíjrendszert is elindítottak.

A Semmelweis Egyetem egyik legfontosabb, legrégebbi stratégiai partnere a Honvédkórház, amit a régóta meglévő személyes kapcsolatok is erősítenek, az intézmény az Egyetemi Klinikák Szövetségének is tagja a négy hazai orvosegyetem mellett – mondta Dr. Gál János rektori biztos köszöntőjében. Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika igazgatója kiemelte, a gyakorló kórház címet nem egyszerű elnyerni, az egyetemek alapvetően osztályokkal állnak szakmai kapcsolatban. Kiemelte, a Semmelweis Egyetem számára fontos, hogy a medikusképzésben megfelelő szakmai tudás jusson el a fiatalokhoz, miközben a katonaorvosi eszmék közvetítése is fontos feladat.

Dr. Hunyady László, az ÁOK dékánja ismertette, a gyakorló címet elnyerő kórházak azon egyetem gyakorló kórházai, illetve osztályai lesznek, amely a címre felterjesztette őket a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elé, de annak birtokában mind a négy hazai orvosegyetemről fogadhatnak hallgatókat. A dékán szólt arról is, hogy bár a kormányzat célja az orvosképzés fejlesztése, a képzőhelyeknek is arra kell törekedniük, hogy bevonják a kórházakat az oktatásba, hiszen az orvosképzés minőségi mutatóiban az oktató-hallgató arány nagyon fontos tényező. Elmondta, a Semmelweis Egyetemnek 6-6 fővárosi és vidéki gyakorló kórháza, valamint 55 gyakorló osztálya van, amiből 7 az MH Egészségügyi Központban működik. Ismertette, az elmúlt évek egyik legfontosabb orvosképzési törekvése a klinikai gyakorlatok erősítése, aminek része a gyakorló kórházi rendszer szélesítése, valamint a szimulációs és egyéb rutinképességek begyakorlási lehetőségeinek bevezetése.

A gyakorló kórház címet tanúsító oklevelet Dr. Hunyady László dékán és Dr. Gál János rektori biztos adták át Szabó István vezérőrnagy és Dr. Tamás Róbert orvosezredes számára. Az ünnepélyes oklevélátadó után Dr. Tamás Róbert mondott köszönetet a címért, illetve kiemelte az orvosok mellett a szakdolgozók munkáját, akiktől szintén rengeteget tanulhatnak a hallgatók a gyakorlati képzés során. Hangsúlyozta, az együttműködés az oktatás, kutatás és betegellátás területein egyaránt számos lehetőséget ad mindkét fél számára.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Forrás: Semmelweis Hírek