Dr. Orgován György tanszékvezető úr 1976-ban szerzett általános orvosi diplomát a Leningrádi Kirov Katonaorvosi Akadémián. 1976 és 1979 között egészségügyi szolgálat- főnökként csapatszolgálatot teljesített Keszthelyen. 1993-tól 2009-ig orvos ezredesként a Magyar Honvédség Központi Honvédkórház Általános Sebészeti Osztály osztályvezető főorvosa. 1996-tól a Magyar Honvédség fősebésze. 1983-ban sebészetből, 1994-ben honvédorvostan-katasztrófaorvostanból szakvizsgázott. 1992-ben megszerezte az orvostudomány kandidátusa tudományos fokozatot. 1998-ban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem habilitált doktorrá és egyetemi magántanárrá nyilvánította. 2003-ban került egyetemünk Honvéd- és Katasztrófa-orvostani Tanszékére közalkalmazotti jogviszonyban,egyetemi docensi munkakörbe, tanszékvezetői beosztással.

Szakmai és tudományos munkájában párhuzamosan jelent meg a klinikai és a tábori sebészet iránti érdeklődés. Kezdetben az érsérülések ideiglenes áthidalásával foglalkozott a végtag és az élet megmentése érdekében. Felméréseket végzett a hasnyálmirigy-nedv termelődés visszaszorításának lehetőségeiről külső hasnyálmirigy sipolyoknál és heveny hasnyálmirigy gyulladásban. Bevezette a hasüreg optikai áttekintésével végzett műtéteket. Vizsgálta egyebek mellett a sérült lép megőrzésének lehetőségeit, a májsérülések sebészi ellátásának módozatait. Rendszeres megfigyeléseket, tanulmányokat és közléseket végez a daganat-sebészet területein.

Szerkesztése alatt megjelent „A katonai és katasztrófa-orvostan alapjai”, valamint „A katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai” című jegyzet.

A Honvéd-, Katasztrófa-orvostani és Oxiológiai Tanszék vezetése mellett behatóan foglalkozik a katona és katasztrófa-orvostan, valamint az oxiológia szervezési, oktatási és tudományos kérdéseivel. Részt vesz a témával összefüggő tanfolyamok szervezésében és lebonyolításában, a szakághoz tartozó gyakornokok oktatásában, elméleti és gyakorlati foglalkozásaik szervezésében.

Forrás: Semmelweis Hírek