Fejlődésről beszámolni mindig örömteli dolog. A Semmelweis Egyetem ötödéves medikusainak képzése új tantárggyal gazdagodott. A 2007/08. tanévtől a 9. szemeszterben bevezetésre kerül a „Sürgősségi orvostan – oxyológia” nevű kötelező tárgy. A tárgy anyaga elméleti előadások, készségfejlesztő interaktív gyakorlatok és sürgősségi osztályon letöltendő bentlakásos gyakorlat formájában kerül átadásra.

Az új tárgy több korábbi, más jelleggel már létező képzési formát egyesít magában. (Ezek a korábbi oxyológia tárgy, a mentőtiszti tanfolyam tantermi része, a cardiopulmonalis resuscitatio elmélete és gyakorlata, valamint a sürgősségi orvostan speciálkollégiumok voltak.)

Ahogy a tananyag sokféle ismeretet integrál, úgy az oktató partnerintézmények együttműködése és előkészítő munkája szükségeltetett az induláshoz. A képzést az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika hirdeti meg, a partnerintézmények az Országos Mentőszolgálat, az Egyetem Honvéd-, Katasztrófa-orvostani és Oxyológiai Tanszéke, valamint az AITK Tanszéki csoportjaként a Szent Imre Kórház Sürgősségi Mátrix Intézete.

A tárgy egyesíti a prehospitális (oxyológiai) és intrahospitális sürgősségi orvostani ismereteket (együtt emergency medicine), valamint a honvéd- és katasztrófaorvostan ide vonatkozó tudáselemeit. Kiemelten foglalkozik a cardiopulmonalis resuscitatio oktatásával, a hallgató a szituációs-szimulációs gyakorlatok során döntési helyzeteket élhet át, valamint a csapatmunka szépségeit is megtapasztalhatja. A korszerű tantárgy bevezetésével a Semmelweis Egyetem nagy lépést tett a kor kihívásainak megfelelni képes orvosok képzésében.

Forrás: Semmelweis Hírek