Pályázati felhívás

 A „Dr. Rácz István Alapítvány” pályázatot hirdet PhD hallgatók, ill. öt éven belül

PhD fokozatukat elnyert gyógyszerész szakemberek számára.

 Dr. Rácz István professzor emlékére létrehozott magánalapítvány – elsősorban – gyógyszerész PhD hallgatók munkájának segítésére pénzjutalmat ajánl fel, melyet pályázat alapján lehet elnyerni.

 A pályázat feltétele: 

1. PhD fokozat megszerzésére irányuló tevékenység, vagy 5 éven belül elnyert fokozat

 A pályázathoz 1 példányban csatolni kell:

1. Az eddigi munkásság rövid összefoglalását, további tervek ismertetését (max. 5 oldal)

2. Szakmai önéletrajzot

3. Közlemények, előadások, pályamunkák felsorolását (kérjük mellékelni a legjobbnak ítélt publikációk különlenyomatát)

4. Célszerű támogató javaslatot mellékelni.

A díj évente egy alkalommal, Semmelweis napon ünnepélyes keretek között kerül átadásra.

 A pályázható díj összege: 100.000 forint, mely adómentesen áll rendelkezésre.

 A pályázatok beadási határideje: 2013. június 1.

A pályázatokat írásban (1 pld) a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézetébe (1092. Budapest, Hőgyes E. u. 7.) és e-mailben prof. dr. Marton Sylvia kuratóriumi elnök nevére kell eljuttatni (e-mail: marton.sylvia@pharma.semmelweis-univ.hu).

A nyertes pályázót postán, ill. e-mailben értesítjük.

Budapest, 2013. május 2.

a „Dr. Rácz István Alapítvány”  Kuratóriuma