A EUniWell (European University for Well-Being) negyedik alkalommal hirdeti meg a EUniWell Seed Funding pályázatát, valamint idén nyáron EUniWell nyári egyetemen vehetnek részt a partneregyetemek hallgatói és egészségügyi szakemberei.

 A EUniWell (European University for Well-being) európai egyetemi szövetség továbbra is kiemelt célkitűzésének tartja, hogy lehetőséget kínáljon a partneregyetemek polgárai számára a nemzetközi együttműködések és az egyetemek közötti szakmai kapcsolatok, valamint tapasztalatcsere építésére.

EUNIWELL SEED FUNDING CALL

Az EUniWell szövetség ösztönözni kívánja azokat az innovatív együttműködési kezdeményezéseket, amelyek hozzájárulnak az oktatásban, a kutatásban, a szakpolitika-fejlesztésben és a hallgatói életben való jóllét előmozdításához. Ezért a partneregyetemek egy külön pénzügyi alapot és támogatási programot hoztak létre, melyre 2022. május 31-ig újra lehet pályázni.

A EUniWell Seed Funding Program keretein belül eddig 22 projekt kapott támogatást. A kutatókat, hallgatókat, oktatókat és adminisztratív munkatársakat is magában foglaló projektek szerteágazó területeket érintenek, így az egészségügyi kutatást, a pedagógiai innovációt vagy a különböző nyelvi kultúrák közötti együttműködéseket.

A EUniWell Seed Funding Programban ez alkalommal már a Murciai Egyetem is részt vesz, hiszen a spanyol egyetem nyolcadik tagként csatlakozott az EUniWell konzorciumhoz. Ezáltal a pályázati felhívás kiváló lehetőség arra, hogy a Murciai Egyetem oktatói, kutatói, adminisztratív dolgozói és hallgatói bekapcsolódjanak az EUniWell tevékenységébe.

A Seed Funding Programban pályázható összeg mértéke projektenként 25.000 euró.

A részletes pályázati feltételekről a EUniWell honlapján lehet tájékozódni, valamint a szervezők két alkalommal online tájékoztatást tartanak az érdeklődők számára (angol nyelven), az alábbi időpontokban:

2022. április 13., 12:00-13:30: Zoom link

2022. május 4., 12:00-13:30: Zoom link

Jelentkezési határidő: 2022. május 31., 24:00

További részletek, program és tudnivalók a EUniWell honlapján találhatóak.

 EUNIWELL NYÁRI EGYETEM

A Semmelweis Egyetemen kívül a Birminghami, Firenzei, Kölni, Leideni, Linnaeus-i, Muciai és  Nantes-i Egyetemet magában foglaló szövetség idén több nyári egyetemet is szervez.

Elsőként a Leideni Egyetem Hágai kampuszán rendezik meg 2022. július 10-13 között „A COVID-19 világjárvány hatása az európai népesség egészségére és jóllétére” elnevezésű nyári egyetemet.

A nyári egyetem nyitott azon hallgatók és kollégák számára, akik szeretnének többet megtudni a COVID-19 népesség egészségére gyakorolt hatásáról, és szeretnének részt venni a világjárvány utáni népegészségügyről, valamint európai egészségügyi ellátásról szóló eszmecserében. A programon nemzetközi professzorokkal, hallgatókkal és más európai országok egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó szakembereivel lehet találkozni személyesen a Leideni Egyetemen.

Jelentkezési feltételek:

Az angol nyelvű program kizárólag a EUniWell partneregyetemek alap-, mester- és PhD-hallgatói, valamint egészségügyi szakemberei számára nyitott.

A hallgatók jelentkezhetnek orvostudományi, egészségtudományi, pszichológiai, szociológiai, antropológiai, adattudományi vagy hasonló tudományterületekről.

Jelentkezési határidő: 2022. május 6., 18:00

További részletek, program és tudnivalók a EUniWell honlapján találhatóak.

A Semmelweis Egyetemen belül tájékoztatásért a EUniWell csapat tagjaihoz lehet fordulni.

Turopoli Eszter – Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

 

 

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.