A 2022 és 2026 közötti munka- és csereprogramról írtak alá megállapodást a Semmelweis Egyetem és a Heidelbergi Ruprecht-Karl Egyetem vezetői a két intézmény, valamint a freiburgi Albert Ludwig Egyetem közös tudományos szimpóziumán Budapesten. Az egyetemek közel 40 éve állnak partneri kapcsolatban egymással, a mostani megállapodással az együttműködés új területei nyílhatnak meg.

„A munkaterv, amelyet a következő öt évre szóló keretmegállapodásra hivatkozva most aláírunk a Heidelbergi Egyetemmel, összhangban van azzal a célunkkal, hogy az együttműködés régi formáit megőrizve új területeket határozzunk meg, ahol tovább fejlődhetünk. Büszkék lehetünk rá, hogy a kor megváltozott körülményeinek és trendjeinek megfelelően sikerült meghatározni együttműködésünk területeit, olyan javaslatokat megfogalmazni, amelyek erős alapot képezhetnek az elkövetkező évekre“ – fogalmazott dr. Merkely Béla.

A Semmelweis Egyetem rektoraként szeretném biztosítani, hogy a folyamatos megújulás, a továbbfejlődés útján haladjunk. Ez magában foglalja a teljes hazai orvosképzés megújítását és korszerűsítését, ami egyúttal elősegíti küldetésünket, hogy a legkiválóbb orvosokat és egészségügyi szakembereket képezhessük. Aktív partnerkapcsolataink nagyban hozzájárulnak küldetésünk teljesítéséhez és stratégiai céljaink eléréséhez

– tette hozzá.

A Semmelweis Egyetemen a német nyelvű oktatás közel 40 évvel ezelőtt, 1983-ban kezdődött, ugyanabban az évben, amikor az egyetem két legfontosabb német partnerével, a Heidelbergi Egyetemmel és a Freiburgi Egyetemmel partnerségi megállapodást írt alá.

Dr. Merkely Béla kiemelte, hogy az együttműködés kezdete óta minden évben négy ösztöndíjas Semmelweis-hallgató érkezik Heidelbergbe egy teljes tanévre, valamint két ösztöndíjas Freiburgba. „A Harry Jellinek-ösztöndíjat a Semmelweis Egyetem Tehetséggondozó Tanácsa ítéli oda ötödéves orvostanhallgatóknak, 2019-től pedig PhD-hallgatóknak is. Az ösztöndíjasok tíz hónapos külföldi tartózkodásuk alatt közös kutatásokban vesznek részt a partneregyetemeken, és ezt az időt doktori értekezésük vagy disszertációjuk elkészítésére használják fel. Ugyanakkor élénk tudományos csere folyik a Heidelbergi Orvosi Kar, a Freiburgi Orvosi Kar és magyarországi között“ – hangsúlyozta.

A Trilaterális Tudományos Szimpóziumot 1988 óta kétévente rendezik meg a Semmelweis Egyetem, a Heidelbergi Egyetem és a Freiburgi Egyetem együttműködésében, a három város valamelyikében. A rendezvényt eredetileg az egyes munkacsoportok közötti tudományos eszmecsere platformjaként hozták létre, azóta pedig fontos fórummá fejlődött, különösen ami a három partneregyetem fiatal kutatói által elért kutatási eredmények bemutatását illeti.

Dr. Merkely Béla kiemelte: az elmúlt csaknem négy évtizedben a tudományos együttműködés legkülönbözőbb formáit sikerült megvalósítani a következő területeken:

  • projektalapú csere a közös kutatási projektekben
  • szakhoz kötött csere bizonyos tudományágak között
  • információcsere az intézetek és klinikák között
  • doktorandusz hallgatói csereprogram a hosszabb távú tudományos munka lehetőségével.

Dr. Bernhard Eitel, a Heidelbergi Egyetem rektora felidézte a két egyetem közötti történelmi gyökereket, és örömét fejezte ki, hogy a pandémia miatti hosszú kényszerszünet után ismét személyesen találkozhatnak a magyar és a két német egyetem tanárai, kutatói. Különösen fontosnak nevezte, hogy a fiatalok még szorosabbra fűzhetik szakmai kapcsolataikat, hangsúlyozva, hogy a későbbi szakmai karrier szempontjából kulcsfontosságúak az egyetemi évek, a 18 és 28 éves kor közötti esztendők.

Dr. Bernhard Eitel szerint a kétnapos budapesti szimpózium annak a jele, hogy a tudományos élet összegyűlt neves képviselői akadémiai közösséget, akadémiai egységet alkotnak, és hisznek a jövőben.

Mint mondta, a borúlátás mindenkit betemetett az elmúlt két évben, de most az optimizmusnak van itt az ideje, mert az egyfajta ernyőként formálja a jövőt 2026-ig Budapesten, Heidelbergben és Freiburgban egyaránt. Azt kívánta, hogy legyen még szorosabb kötelék a három város között, nyíljanak új perspektívák a tapasztalatok és ötletek cseréje révén.

Kónya Rita

Fotók: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.