Fertőtlenítő robottal és betegőrző monitorokkal is gazdagodott az elmúlt években az adó 1% felajánlásokból a Semmelweis Egyetem Alapítvány, amelynek elsődleges célja az egyetem oktató, kutató és gyógyító tevékenységének támogatása. A szervezethez kapcsolódó 1%-os promóció 2016-ban indult, idén először a kampányhoz figyelemfelkeltő videó is készült, amiben az egyetem hallgatói is statisztáltak.

Az egyetem forrásteremtési (fundraising) stratégiájának kialakításáért, valamint a stratégia mentén meghatározott célok, folyamatok, feladatok kidolgozásáért és megvalósításáért Feketéné dr. Szabó Éva, a Semmelweis Egyetem stratégiai és fejlesztési rektorhelyetteseként és dr. Pop Marcel rektori megbízottként felel. Ebben a tevékenységben a 2021 végén megalakult munkacsoport, valamint a Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság, a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága, illetve az Alumni Igazgatóság is nagy szerepet vállal.

„A Semmelweis Egyetem életében a modellváltás három nagy területen hozott változást és új lehetőségeket, ezzel párhuzamosan pedig növekvő felelősséget. Az első az épített környezet és infrastruktúra, aminek már nemcsak vagyonkezelői, hanem tulajdonosai és fenntartói is vagyunk. Emellett a Semmelweis Egyetem legnagyobb értékét jelentő humán erőforrás területén szintén újabb lehetőségek nyílnak a munkatársak elismerésére, ösztönzésére és megtartásra, összhangban az egyetem stratégiai céljaival. Harmadrészt az új finanszírozási modell egy közfeladat-finanszírozási szerződés védőhálójával támogatja az intézmény és minden munkavállaló biztonságos feladatellátását, illetve új típusú gazdálkodás irányába terel minket, ahol mindenkinek egyéni feladata és felelőssége szaktudása legjavát nyújtani, az egyetemi célok megvalósulását segíteni. Ennek egyik eszköze a forrásteremtés, ami azonban nem csak a financiális területre fókuszál, hiszen a reputáció, a brand, a rangsor, a nemzetközi láthatóság mind rendkívül fontos az egyetem megítélése szempontjából” – emelte ki Feketéné dr. Szabó Éva.

Az alternatív forrásbevonás nagyon fontos elemét képezik minden évben az adó 1% bevételek, melynek koordinációs tevékenységét csapatmunkában Vona Zsófia, megbízott adományszervezési vezető végzi.

A közhasznú tevékenységeket folytató, közfeladatokat ellátó Semmelweis Egyetem Alapítvány kuratóriuma elkötelezett amellett, hogy a befolyó bevételekből az egyetemi polgárok számára legjelentősebb területeket támogassa.

Ennek eredményeképpen 2018-ban hátrányos helyzetű hallgatók nyerhették el az alapítvány pályázatán meghirdetett tanulmányi ösztöndíjat, míg 2019-ben alapítványi támogatással a korábbi I. Sz. Belgyógyászati Klinika vásárolhatott speciális monitorokat az invazív mintavételen átesett páciensek megfigyelésére. 2020-ban pedig a koronavírus-járvány alatt egy fertőtlenítő robot beszerzését támogatta az alapítvány – tájékoztatott a rektorhelyettes.

Feketéné dr. Szabó Éva hozzátette:

Úgy vélem, hogy egy szervezet életében nincs kis összegű, csak fel nem ajánlott támogatás. A gyermekek és felnőttek gyógyításának, az orvos- és egészségtudományi képzésnek és kutatásoknak az 1%-os felajánlással most személyesen is részese lehet bárki, aki május 20-ig az adója 1%-át a Semmelweis Egyetem Alapítványnak ajánlja fel.

Az alapítvány támogathatóságának ösztönzése 2016-ban kezdődött el a Semmelweis Polgárok körében, ennek köszönhetően 2017 óta hatszorosára nőtt a felajánlások értéke.

„Idén kicsit rendhagyó módon először készítettünk orvosi környezetben a kampányhoz kapcsolódó videót, amelyben azt az egyszerű üzenetet fogalmaztuk meg, hogy 1%-os felajánlásukkal az adományozók is hozzájárulnak nemcsak az életmentéshez és a sikeres gyógyításhoz, hanem az oktatáshoz és kutatáshoz is, vagyis az egyetem alapjait adó három pillérhez. A rövid reklámfilm a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika hibrid műtőjében – a társadalmi felelősségvállalás jegyében profi csapattal, de rendkívül alacsony költségvetéssel – készült, a szereplők zöme a Semmelweis Egyetem hallgatója” – ismertette Szepesi Dóra, a Semmelweis Egyetem Marketing és Kommunikációs Főigazgatóságának főigazgatója.

Az adó 1%-ból befolyt felajánlások pontos összege szeptemberben derül majd ki, addig az alapítvány felmérést végez arról, hogy a Semmelweis Polgárok milyen konkrét igényeket és ötleteket fogalmaznak meg az intézmény támogatására. 

A Semmelweis Egyetem Alapítvány jogelődjét 1992-ben dr. Szentágothai János és dr. Ribári Ottó alapította. A szervezet elsődleges célja az oktatás és az egészségügyi ellátás támogatása, továbbá a kimagasló tudományos teljesítménnyel rendelkező hallgatók segítése. Ennek érdekében a Semmelweis Egyetem Alapítványt segítve a Kommunikációs Igazgatóság 2017-ben felmérést végzett a Semmelweis Polgárok (oktatók, kutatók, dolgozók, hallgatók és szüleik), valamint a betegek körében az alapítványi támogatás főbb felhasználásának meghatározására. A válaszadók legtöbbje az eszközbeszerzéseket, az infrastrukturális fejlesztéseket és a hallgatói ösztöndíjak létrehozását jelölte meg az alapítvány által támogatandó legfontosabb céloknak, melyeket az adó 1% felajánlásokból fedeznek. Az összeg felhasználásáról, a támogatás odaítéléséről minden évben a Semmelweis Egyetem Alapítvány kuratóriuma dönt. A Semmelweis Egyetem Alapítvány adószáma: 18014448-1-42
Dávid Orsolya

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.