Az Asklepios Campus Hamburg (ACH) 52 végzős orvostanhallgatója vette át a Semmelweis Egyetem diplomáját július 20-án a berlini magyar nagykövetségen. Az eskütétel után dr. Merkely Béla rektor és dr. Karl J. Oldhafer, az ACH dékáni biztosa avatták orvosdoktorrá a jelölteket. A hetedik alkalommal megrendezett diplomaátadón az ACH 10 éves fennállását is ünnepelték.

A mintegy 200 meghívottat dr. Györkös Péter nagykövet köszöntötte, aki szólt a két ország közti történelmi kapcsolatokról, és megtiszteltetésnek nevezte, hogy immár több éve a berlini magyar nagykövetség adhat otthont az avatási ünnepségnek, egyben felajánlotta, hogy az elkövetkező években is szívesen vállalják a házigazda szerepét. Gratulált a végzősöknek, és beszélt a program sikeréről, és arról, hogy az itt végzett hallgatók eddig is méltón képviselték későbbi munkájuk során Magyarországot, nem feledve a Semmelweis Egyetemen tanultakat.

Ezután az ACH dékáni biztosa, dr. Karl J. Oldhafer gratulált a 2018-ban végzett orvosdoktoroknak. Beszélt az orvosi hivatás, valamint a szakma és a családi élet összeegyeztetésének nehézségeiről, és azokról a folyamatos változásokról, melyeknek meg kell felelnünk. Elismerését fejezte ki, hogy a frissen végzett hallgatók az orvosi hivatás gyakorlásával szolgálják a társadalmat. Arra kérte a végzős évfolyamot, hogy tevékenységük középpontjában mindig és mindenkor a beteg embertársaik érdekei álljanak.

A köszöntők után megkezdődött a Semmelweis Egyetem szenátusának ünnepi ülése, amelyet dr. Molnár Miklós, az Általános Orvostudományi Kar dékánhelyettese nyitott meg. A hallgatók eskütétele után dr. Merkely Béla rektor és dr. Karl J. Oldhafer a Semmelweis Egyetem orvosdoktorává avatták a jelölteket.

A végzősök nevében dr. Marie-Louise Lindner és dr. Joscha Kandels szólalt fel. Köszönetet mondtak szüleiknek, testvéreiknek, tanárainak, barátaiknak. Németként egy idegen országban, távol a családtól egyetemet kezdeni nem egyszerű döntés, azonban – mint mondták – a kezdeti nehézségekkel együtt csodálatos élményekkel gazdagodtak Budapesten, és az itt töltött évek hatására az egész évfolyamot különleges kapocs köti össze Magyarországgal.

A frissen végzetteket dr. Merkely Béla rektor köszöntötte, és gratulált diplomájuk megszerzéséhez. Felidézte, hogy ez az év többszörösen is kiemelt jelentőségű: az ACH idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, egyetemünk és a világ Semmelweis Ignác 200. születésnapjáról emlékezik meg, jövőre pedig 250 éves lesz a Semmelweis Egyetem. Számos esemény, amely arra ad alkalmat, hogy újra és újra felismerjük Semmelweis Ignác nagyságát, valamint azokat a tulajdonságokat, amelyeket az ember szolgálatában állított, és amelyek élete végéig kísérték: az orvosi esküje iránti hűség és a tudomány iránti elköteleződését – vélte. Beszélt arról, hogy az egyetem egyik legfontosabb stratégiai partnere Németország, és a legtöbb külföldi hallgató Németországból származik. Szólt a rektori pályázatában megfogalmazott egyik legfontosabb céljáról, hogy a Semmelweis a világ legjobb 100 egyeteme közé kerüljön. Mint mondta, ezt csak az oktatás, kutatás, innováció és a klinikum további fejlesztésével lehet elérni. „Ebben a munkában kiemelten számítunk arra a több mint 5000 német nyelvű orvosra, aki nálunk kezdte meg orvosi tanulmányait, és akik közül több mint ezren nálunk szerezték diplomájukat, amióta 1983-ban elindítottuk német nyelvű képzésünket” – mondta a rektor. Végül sok sikert kívánt a friss orvosoknak, remélve, hogy választott hivatásukat teljes jelenléttel és lelkiismerettel tudják majd végezni és felelősségteljes munkájukban örömet is lelnek majd.

Az ünnepség keretében dr. Merkely Béla címzetes egyetemi tanári oklevelet adományozott az ACH munkatársa, dr. Florian Steger részére.

Catherina Pahl, tavaly végzett Asklepios-hallgató ezt követően tanácsokkal látta el az új végzős évfolyamot. Szerinte az, hogy Budapesten mindennél alaposabb elméleti képzésben részesülnek, majd Hamburgban betegágy melletti kiscsoportos gyakorlatokon mélyíthetik el tudásukat, már az orvosi lét első hónapjaiban kézzelfogható előnyt jelent.

Dr. Christoph Jermann, az ACH ügyvezetője beszélt arról, hogy ebben az évben egy kiemelkedő évfolyam köszön el az egyetemtől, akik mind tanulmányaik, mind pedig a sport és a művészetek területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Rámutatott, hogy mára a kétnemzetiségű képzés minőségét számos németországi szakorvos és professzor elismeri, és a németországi klinikák előszeretettel alkalmazzák az Asklepios frissdiplomásait. Így tehát nemcsak a szakmai tudás, hanem az orvosszakma pozitív hozzáállása miatt is minden adott a most végzettek számára a sikeres jövőhöz. Dr. Jermann ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a siker a jó feltételek mellett is csak kemény egyéni munkával érhető el.

A Semmelweis Egyetem az Asklepios Klinikák Csoporttal, Németország egyik legnagyobb klinikahálózatával 10 éve írta alá azt a kooperációs szerződést, melynek eredményeként létrejött az ÁOK részeként működő kétnemzetiségű kar Hamburgban. Az Európában egyedülálló oktatási modell lehetőséget nyújt a Semmelweis Egyetem hallgatói számára, hogy a budapesti elméleti képzés után tanulmányaikat a magyar tanterv alapján, a hamburgi campuson folytassák tekintélyes német orvosoktól, egyetemi professzoroktól tanulva. Tanulmányaik végén a diákok a Semmelweis Egyetem Európai Unióban elismert diplomáját és a „dr. med”, hivatásszerű doktorátust jelentő címet kapják meg. Ahhoz azonban, hogy a jelölt ennek német megfelelőjét is megszerezze, tudományos disszertációt kell írnia.

Beszámoló: Szlovák Judit, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
Fotó: Szlovák Judit/Asklepios Campus Hamburg

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.