Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. december 04.
543883 Összes oltás
A Semmelweis Egyetem németországi kihelyezett képzésének 51 végzős diákját avatták doktorrá a berlini magyar nagykövetség épületében. Az Asklepios Campus Hamburg (ACH) végzősei immár nyolcadik alkalommal vehették át az egyetem német nyelvű képzésének diplomáját, amelyet az elmúlt években összesen 1500 új orvos kapott kézhez.

A végzősöket dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar dékánja, dr. Alpár Alán, mb. nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes, dr. Müller Veronika, a külföldi hallgatók klinikai ügyeiért felelős rektori biztos, valamint a hamburgi kampusz részéről dr. Bucsky Péter Pál rektori biztos és dr. Karl J. Oldhafer, az ACH dékáni biztosa avatta doktorrá.

Dr. Györkös Péter nagykövet képviseletében dr. Schultheisz Csaba vezető konzul a több mint 200 fős ünnepi rendezvényt megnyitó köszöntőjében a két ország közti hosszú történelmi kapcsolatot és a komoly hagyományra visszatekintő kölcsönös együttműködést méltatta. Beszélt arról, hogy ez az Európában egyedülálló oktatási modell lehetőséget nyújt a Semmelweis Egyetem hallgatói számára, hogy a kétéves budapesti elméleti képzés után tanulmányaikat a magyar tanterv alapján, a hamburgi campuson folytassák tekintélyes német orvosoktól, egyetemi professzoroktól tanulva. A Semmelweis Egyetem német nyelvű képzési programjába jelentkező hallgatók emelkedő száma is azt mutatja, hogy Budapest és Hamburg közös képzési programja egyre ismertebb és keresettebb a fiatalok körében – hangsúlyozta a rendezvény házigazdája.

Ezután az ACH dékáni biztosa, dr. Karl J. Oldhafer gratulált a frissen felavatott orvosdoktoroknak. Elismerését fejezte ki a hosszú éveken át végzett kemény munkáért, és arra kérte az új kollégákat, hogy tevékenységük középpontjában mindig és mindenkor a beteg embertársaik érdeke álljon.

Ezt követően dr. Kellermayer Miklós, az ÁOK dékánja megnyitotta a Semmelweis Egyetem Szenátusának ünnepi ülését. A hallgatók eskütétele után dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora és a Szenátus vezetői sikeres tanulmányaik elismeréséül orvosdoktorrá avatták a jelölteket.

A frissen végzett évfolyam nevében Vincent Duske és Tristan Scheer mondott köszönetet. Ígéretet tettek, hogy hivatásuk gyakorlásakor mindent megtesznek majd, hogy bizonyítsák orvosi esküjük iránti hűségüket és a tudomány iránti elköteleződésüket, amellyel tovább öregbíthetik a Semmelweis Egyetem hírnevét.

Galéria

10kép

Dr. Merkely Béla beszédében köszöntötte a frissen végzett orvosokat és gratulált céljuk eléréséhez, az orvosi diploma megszerzéséhez. Beszélt a 2019-es év különlegességéről, mely mérföldkő a Semmelweis Egyetem történetében, hiszen az intézmény ebben az évben ünnepli alapításának 250., az Aslepios Campus Hamburg pedig megalakulásának 11. évfordulóját.

A rektor hangsúlyozta, hogy a vezetés fontos célja a Semmelweis Egyetemen tanuló külföldi hallgatók számának további növelése. “Annál nagyobb boldogság nincs, mint amikor az itt végzett orvosok büszkék arra az országra, arra az egyetemre, ahol megszerezték a hivatásukhoz szükséges tudást. Ők a legjobb nagyköveteink a világban” – fogalmazott.

Mint rámutatott, az eddig elért eredmények köteleznek bennünket a továbblépésre. Az egyetem előtt álló fontos feladatok közé sorolta az új kurrikulum szeptemberi bevezését, továbbá az Asklepios Campus Hamburggal kötött együttműködési szerződés megújítását. Az ACH-val közös oktatási modell kitűnő példája az újfajta kihívásokhoz alkalmazkodó nemzetközi együttműködésnek, a kölcsönös összefogáson alapuló termékeny kooperációnak. Így nem kérdés, hogy az immár 11. éve eredményes oktatási modellt az új kor kihívásainak megfelelően az elkövetkező években is sikeresen kell tovább működtetnünk – jelentette ki a rektor.

Dr. Merkely Béla az MTI-nek nyilatkozva elmondta: a német oktatás, egészségügyi ellátás és kutatás kiemelkedő, és ha ebben a Semmelweis Egyetem jelentős részt tud vállalni, akkor az mutatja a magyar orvosképzés magas színvonalát, aminek híre megy a világban. Hozzátette, hogy a német nyelvű szakon végzett orvosok kiemelkedő értékű diplomát kapnak, és Németország mellett Ausztriában és Svájcban is sokan helyezkednek el. Dr. Merkely Béla hangsúlyozta, hogy a Semmelweisen végzett diákok a különbözeti vizsgákon is jól szerepelnek azokban az országokban, ahol erre szükség van.

A Semmelweis Egyetem képzésének minőségét a felsőoktatási intézmények nemzetközi rangsorai is jelzik – tette hozzá a rektor, ismertetve például, hogy a QS Ranking by Subjects rangsorában az orvosi egyetemek között a 201-250. tartományban levő pozíciójával a lipcsei, ulmi vagy a düsseldorfi egyetemekkel azonos színvonalú a Semmelweis, így az első 20 legjobb német egyetem között szerepel. A legfrissebb THE European Teaching Ranking listáján a Semmelweis Egyetemet egyedül a Heidelbergi Egyetem előzte meg a német intézmények közül.

Az ünnepség keretében dr. Merkely Béla címzetes egyetemi tanári oklevelet adományozott az ACH munkatársa, dr. Martin Keuchel részére. Nadja Hirschfeld, az ACH Alumni Egyesülete képviseletében ezt követően tanácsokkal látta el az új végzős évfolyamot.

Dr. Christoph Jermann, az ACH ügyvezetője arról beszélt, hogy egy kiemelkedő évfolyam köszön el az egyetemtől, akik tanulmányaik mellett egyéb területeken is magas szintű teljesítményt nyújtottak. Kiemelte például az ACH-s diákok saját kezdeményezésű, a hajléktalanok megsegítésére elindított programját. Szólt arról, hogy a Semmelweis Egyetem német nyelvű szakán végzett orvosok az átlagot messze meghaladó értékű diplomát kapnak, és munkájukat nemcsak Németország, hanem a világ bármely egyetemén elismerik, a klinikák előszeretettel alkalmazzák az Asklepios frissdiplomásait.

A rendezvény zárásaként a friss orvosok az egyetem vezetésével és az ACH munkatársaival együtt a Branderburgi kapu elé vonultak közös csoportkép készítésére. Dr. Merkely Béla úgy fogalmazott, felemelő hangulat volt az orvosavatáson, a német hallgatók csuklójukon magyar nemzeti színű szalaggal fogadták a rektor kézfogását az avatás során.

A Semmelweis Egyetem diákjainak 40 százaléka külföldi, a legtöbben német nyelvterületről érkeznek, de ez a szám a következő öt évben akár meg is duplázódhat a rektor szerint. Évente átlagosan kétszáz hallgató kezdi meg a tanulmányait német nyelven az intézményben, ötven százalékuk Budapesten, illetve az egyetem kihelyezett kampuszán, Hamburgban kapja meg a diplomáját, a másik felük Németország valamelyik orvosi egyetemén végez.

Míg Németországban harmincöt állami, illetve négy magánegyetemen zajlik orvosképzés, addig hazánkban összesen három képzőhelyen folytathatók német nyelven orvosi tanulmányok. A 2018-ban Németországban regisztrált 392 400 orvos közül több mint ezren diplomáztak a Semmelweis Egyetemen, ahol 1989-ben adták ki az első német diplomát. Az egyetem német nyelvű orvosképzésére átlagosan hatszoros a túljelentkezés.

A Semmelweis Egyetem az Asklepios Klinikák Csoporttal, Németország egyik legnagyobb klinikahálózatával több mint 10 éve írta alá azt a kooperációs szerződést, melynek eredményeként létrejött az ÁOK részeként működő kétnemzetiségű kar Hamburgban.

Szlovák Judit (Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága); Keresztes Eszter; MTI

Fotó: Asklepios Campus Hamburg

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.