A „Dr. Rácz István Alapítvány” díját a család hozta létre azzal az elsődleges céllal, hogy a PhD-képzésben részt vevő, elsősorban gyógyszerész végzettségű ifjú tehetségek tudományos és gyakorlati kutatómunkájukat minél magasabb szinten tudják művelni. Az alapítvány díja évente egy alkalommal, pályázat útján nyerhető el, összege 100 ezer forint. Idén 7 pályamű érkezett gyógyszerészek, biológusok részéről, három képzőhelyről – ismertette dr. Újhelyi Gabriella kuratóriumi tag.

A 10., jubileumi év díjazottja dr. Vasvári Gábor debreceni gyógyszerész lett, aki 2013-ban nyerte el diplomáját a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumában (DEOEC), gyógyszerész szakon. 2016 óta levelező PhD-hallgató, témavezetője dr. Fenyvesi Ferenc. Doktori témája „Módosított hatóanyag-leadású szilárd gyógyszerformák fejlesztése olvadékképzéssel”, amely két eltérő kapszulamodell létrehozását takarja: olvadékképzéssel és szilárd habok kifejlesztésével alakítottak ki gasztroretentiv termékeket. Külföldi folyóiratokban jelent meg közleménye és egy szabadalom feltalálói között szerepel. Részt vesz az oktató munkában gyógyszertechnológia tárgyból és TDK-témavezető.

Az idei évben a hallgatói (graduális) díjat a HÖK javaslatára Faragó Zoltán budapesti V. éves gyógyszerészhallgatónak adjuk át. A díjazott középiskolai tanulmányait az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium kémia-biológia tagozatán végezte, majd a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán folytatta. Német, angol, latin, olasz nyelvvizsgával rendelkezik. Tanulmányi átlagai kiválóak. TDK-munkát végez a Gyógyszerészi Kémiai Intézetben.

KEE
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Galéria

5kép

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.