RS49602_BI_20160624_0390-scrA fogadalomtételt követően a szociális munka mesterképzés 45 hallgatója vehette át diplomáját dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettestől és dr. Pethesné Dávid Beátától, az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézetének igazgatójától.

Dr. Pethesné Dávid Beáta ünnepi beszédében emlékeztetett arra, hogy ez a nyolcadik évfolyam az intézet szociális munka mesterképzésén. Kiemelte annak jelentőségét, hogy szinte minden hallgató, aki két évvel ezelőtt elkezdte a képzést, sikeresen befejezte a tanulmányait, és átveheti ma a diplomát. Ez nagyon komoly elköteleződést, tudatos elszántságot jelent, hiszen család és munka mellett vállalták a továbbtanulást a képzést választók – tette hozzá.

RS49615_BI_20160624_0050-scrKitért a család, a munkahely által adott biztonságra és támogatásra, mely nélkül a hallgatók nem tudtak volna végigmenni ezen az úton. Szintén nélkülözhetetlen volt a csoporttársak egymásnak adott biztonsága, valamint az intézet munkatársai által biztosított háttér. Fontos ezeknek a biztonságfaktoroknak a végiggondolása, hiszen ezek nélkül se az egyén, se a társadalom nem tud létezni, egészségesen fejlődni – fogalmazott. Mindezt a Mentálhigiéné Intézet kicsiben, a Semmelweis Egyetem keretei között meg tudja valósítani, biztosítani tudja az erőforrásokat az eredményes és hatékony munkához – jelentette ki.

A hallgatói visszaemlékezések keretében Gáncsné Tóth Csilla arról beszélt, hogy milyen sok jót és áldást kaptak az elmúlt két év alatt, kiemelte annak jelentőségét, hogy egymást támogatva mentek végig az úton. Csonka Imre pedig azt hangsúlyozta: a szociális munka nemcsak egy hivatás, hanem egy érték is, melyhez sorsok, életutak, tragikus események és siker esetén hatalmas örömök társulnak. A programot versek is színesítették Füsti-Molnár Sándor előadásában.

RS49570_BI_20160624_0182-scrDr. Pilinszki Attila adjunktus, a képzésért felelős szakcsoport munkatársa kiemelte, hogy a most végzett évfolyam esetében nagyon sikeres volt az egymáshoz kapcsolódás, a közösséggé válás, a közösség megtartó erejének használata. Azt kívánta a hallgatóknak, hogy őrizzék meg ne csak ezt a közösséget, de a közösségépítésre való képességüket is.

Az ünnepségen egy perces néma felállással emlékeztek meg Haulikné Varga Szilviáról, aki váratlan, súlyos betegségben hunyt el a képzés során idén tavasszal.

Átadták a hazai szociális munkás képzésben és az intézeti mesterképzés beindításában elévülhetetlen érdemeket szerzett Csáky-Pallavicini Roger tiszteletére alapított díjat is. A kiemelkedő hallgatók díjazására létrehozott elismerést  idén ketten vehették át: posztumusz Haulikné Varga Szilvia, valamint Pongrácz Judit részesült a kitüntetésben.

Dobozi Pálma
Fotó: Bielik István 

Galéria

16kép

 

 

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.