RS51029_TZ_20160709_049-scrA megszolgált diplomára legyenek nagyon büszkék, miként eddigi egész teljesítményükre – fogalmazott dr. Nagy Zoltán Zsolt, az Egészségtudományi Kar dékánja a diplomaátadó ünnepségen, ahol ápolók, gyógytornászok, dietetikusok, mentőtisztek, szülésznők, népegészségügyi ellenőrök, védőnők, fizioterapeuták, táplálkozástudományi szakemberek, addiktológiai konzultánsok, egészségügyi szakfordító tolmácsok, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikusok vehették át oklevelüket.

RS51036_TZ_20160709_105-scrA dékán azt kérte tőlük, hogy maradjanak egymás segítői, szép szakmájuk szolgálói, a Semmelweis Egyetem aktív követei itthon és bárhol a világban. Legyenek művelt értelmiségiek, a világra nyitottak, őrizzék meg kíváncsiságukat, éljen tovább a tudásvágyuk, maradjon meg ehhez lelkükben és szívükben a hajtóerő, a szorgalom – tette hozzá.

Dr. Nagy Zoltán Zsolt szavai szerint a diplomaátadó ünnepség olyan méltóságteljes esemény, amelyben egyszerre van jelen az emlékezés és a búcsú, az útnak indulás, az új iránti kíváncsiság, a későbbi döntések felelősségének kérdése, a végtelen lehetőségek felbukkanása, továbbá a majdani megérkezés reménye. A megérkezésig – vagyis, hogy olyan állást találjanak, amelyben jól érzik majd magukat – még sok nehézséggel kell szembenézni. Fontos, hogy miből tudnak erőt meríteni és visszaemlékezzenek, hogy milyen ismereteket kaptak és milyen lehetőségekhez juttatta Önöket az Egészségtudományi Kar – hangsúlyozta.

RS51041_TZ_20160709_134-scrA dékán azt kérte a végzettektől, ne feledkezzenek meg arról, hogy végleges tudás nem létezik, az ismereteiket folyamatosan bővíteni, mélyíteni kell. Úgy vélte, a munkavállalás sokszor fog váratlan helyzeteket teremteni, de ezekre az egyetemen elsajátított tudás mellett a gyakorlati tapasztalatok segítenek majd helyesen reagálni. „Ne féljenek az ismeretlentől, bizakodva, pozitívan tekintsenek a jövő felé, de ne felejtsék el, hogy a jövő a ma tetteinek az eredménye” – szögezte le. Arra bíztatta a most végzett hallgatókat, hogy ragadjanak meg minden lehetőséget a pályájukon, hiszen eredményeikkel a saját karrierjük építése mellett az egészségügy fejlesztését, javítását is szolgálják.

RS51060_TZ_20160709_315-scrDr. Nagy Zoltán Zsolt az ünnepségen felidézte a kar elmúlt évének legfontosabb történéseit, kiemelve, hogy ebben a tanévben 3037-en magyarul, 413-an pedig angolul, illetve olasz nyelven tanultak az ETK képzésein. Felsorolta azoknak a végzett hallgatóknak a nevét, akik a kari tanács legutóbbi ülésén a több éves kiemelkedő tudományos diákkörös munkájukért elismerő oklevelet kaptak.

A dékán beszédét követően dr. Vingender István dékánhelyettes vezette le az eskütételt, majd dr. Nagy Zoltán Zsolt jelentette be, hogy az ünnepségen megjelentek valamennyien eleget tettek tanulmányi kötelezettségüknek, sikeres záróvizsgát tettek és jogosultak az oklevelükben feltüntetett szakma, hivatás betöltésére. Ezután dr. Szél Ágoston rektorral együtt kézfogásukkal diplomásokká avatták a végzetteket.

A magyar végzősök nevében Baranyi Ivett népegészségügyi ellenőr, az angol nyelven tanulók nevében pedig Mathias Erik Jimmy Andersson gyógytornász búcsúzott a kartól.

Tóth-Szabó Szilvia
Fotó: Tuba Zoltán

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.