RS32755_KA-20150630-IMG_5786-se-nap-scr

Koszorúzásokkal kezdődött a Semmelweis napi ünnepségsorozat Semmelweis Ignác szülőházánál és a Belső Klinikai Tömb udvarán lévő Semmelweis-szobornál. 

A Nagyvárad téri Elméleti Tömbben rendezett központi ünnepségen dr. Szél Ágoston rektor úgy fogalmazott: a Semmelweis Nap az egyetem legmeghittebb ünnepsége, hiszen a névadó születésnapját ünnepeljük. Emlékeztetett arra, hogy 2015 Semmelweis-emlékév, halálának 150. évfordulójára emlékezünk.

A rektor bejelentette: átvette rektori megbízólevelét a köztársasági elnöktől, így július 1-től megkezdődik számára a második vezetői ciklus. Megjegyezte: 2018-ban 3 év múlva, lesz Semmelweis születésének a 200. évfordulója és két dátum számára különös jelentőséggel bír, mert a második rektori ciklusa e két évszám között zajlik majd.

RS32901_KA-20150630-IMG_5378-se-nap-scrDr. Szél Ágoston az elmúlt három évet értékelve elmondta: a második rektori ciklus hangsúlyai egészen biztosan máshova helyeződnek. Kiemelte, hogy mind a felsőoktatás, mind az egészségügy átalakulásban van, melynek aktív részese az egyetem is: számos helyen fogalmazták meg véleményüket ez ügyben. Hozzátette, hogy ebből mi valósul meg, az nem az egyetemen múlik, de változásokra szükség van. Másfajta szemléletre, másfajta gondolkodásra, másfajta harckészültségre van szükség a következő hónapokban – fogalmazott.

Kitért arra: ezzel összefüggésben markáns változtatásokat valósít meg a rektori vezetésben. A megnövekedett feladatok miatt különválasztja az általános és az oktatási rektorhelyettesi posztot. Szavai szerint ennél jelentősebb változás, hogy míg az első három évben a Klinikai Központ vezetőjeként ő felügyelte a betegellátást, a következő időszakban ezt másra bízza. Ez egy új helyzet, ami elé várakozással nézek – mondta, hozzátéve: az első időszakban jó volt, hogy az egyetem egészét egyben látta, most azonban úgy gondolja, az egészségügy olyan kihívások előtt áll és olyan strukturális átalakításokra van szükség, hogy helyes, ha a rektor ezt a feladatot másra bízza.

RS32899_KA-20150630-IMG_5394-se-nap-scrDr. Hermann Péter, a Fogorvostudományi Kar dékánja beszédében kiemelte: Semmelweis tragédiája az volt, hogy nem értették meg, egész élete folyamatos bizonyításban, a támadások kivédésében merült ki. A korukat meghaladó zsenik kitaszítottsága, el nem fogadása tulajdonképpen minden korban jellemző volt, mindig megmutatkozott ennek a fejlődést megtorpantó, visszahúzó ereje – fogalmazott. Felelevenítette a tudós életútját és felidézte mindazokat a megpróbáltatásokat, melyekkel élete során meg kellett küzdenie. 

Emlékeztetett arra: Semmelweis nagysága előtt ilyenkor nemcsak az egyetemen hajtunk fejet, hanem minden egészségügyi intézményben a munkatársak egy pillanatra meg tudnak állni, ilyenkor minden figyelem az egészségügyben dolgozókra terelődik, talán egy kicsit gondolhatjuk, hogy jobban odafigyelnek ránk. „Természetesen az ünnep egy Semmelweis nevét viselő intézményben még hangsúlyosabb, még inkább büszkeséggel tölthet el minket híres elődünk hagyatéka, de ez egyszersmind felelősséget is ró az utódokra, meg kell felelnünk mindannak, amit a név Magyarországon, és szerte a világon jelent” – szögezte le.

Reményét fejezte ki, hogy ezen a napon sokszor lesz még alkalom Semmelweis Egyetemként emlékezni, és nem olvasztják be az intézményt. Úgy látja, az elmúlt évtizedek, évszázadok már megadták a kellő bizonyítékot az önálló orvosképzés létjogosultságára. „Büszkén állhatunk itt, és jelenthetjük ki, mi vagyunk Semmelweis szellemi örökösei, és készek vagyunk ápolni a ránk bízott szellemi vagyont” – mondta a dékán.

RS32895_KA-20150630-IMG_5408-se-nap-scrAz ünnepség a Semmelweis Egyetem Kopp Mária Média Díj és Hírszerkesztői Díj átadásával folytatódott. A Kopp Mária Média-díjat idén Mihalicz Csilla, a Nők Lapja munkatársa kapta a gyermekonkológiai ellátásról szóló cikkért. A Hírszerkesztői-díjat Kálló Izabella, az Inforádió munkatársa vehette át a magyarországi vesetranszplantációkról és a gyermekeket érintő stresszről szóló riportjaiért.

Az ünnepségen ezt követően átadták a habilitációs képesítés odaítéléséről szóló okleveleket. Dr. Ádám Veronika, a Habilitációs Bizottság elnöke és dr. Szél Ágoston nyújtotta át a dokumentumot azoknak, akik a 2014-2015-ös tanévben habilitációs képesítést szereztek.

RS32880_KA-20150630-IMG_5444-se-nap-scrA rendezvény keretében adták át a Pro Universitate Díjakat. E díjban azok részesülhetnek, akik több éves kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak az egyetem célkitűzéseinek magas szintű megvalósításához.  A Szenátus Pro Universitate Díjat adományozott dr. Orosz Mihály klinikai főorvosnak (Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika), dr. Tihanyi Tibor egyetemi tanárnak (I. Sz. Sebészeti Klinika), dr. Vér Ágota egyetemi docensnek (Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet). A Pro Universitate Díj ezüst fokozatában részesült dr. Szász György professor emeritus (Gyógyszerészi Kémiai Intézet).

RS32870_KA-20150630-IMG_5478-se-nap-scrA Szenátus az egyetem három leköszönő tanszékvezetőjének arany pecsétgyűrűt adományozott: dr. Domján Gyulának (Egészségtudományi Kar, Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézet), dr. Németh Jánosnak (Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Klinika) és dr. Rácz Károlynak (Általános Orvostudományi Kar, II. Sz. Belgyógyászati Klinika). A leköszönő tanszékvezetők munkásságát a dékánok méltatták.

Ezt követően a kinevezések átadása következett. Az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) meghosszabbították dr. Hunyady László  (Élettani Intézet),  Dr. Wéber György (Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet) és dr. Hangody László (Traumatológiai Tanszék) vezetői megbízatását, valamint dr. Masszi Tamás megbízatását az ÁOK dékánhelyettesi posztján. A Kórélettani Intézet új igazgatója július 1-jétől dr. Tordai Attila.

RS32863_KA-20150630-IMG_5503-se-nap-scrA Gyógyszerésztudományi Karon ugyancsak meghosszabbították a  Dr. Zelkó Romána (Egyetemi Gyógyszertár – Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) vezetői kinevezését.

A Szenátus az egyetem egy nyugállományba vonult egyetemi tanárának ítélte oda a Professor Emerita címet: dr. Tompa Annának (Népegészségtani Intézet). Az erről szóló oklevelet az ünnepségen vehette át.

A Semmelweis napi rendezvényen átadták a docensi kinevezéseket, a kiváló dolgozói kitüntetéseket, a rektori-, a dékáni- és főigazgatói dicséreteket. Végül az alapítványi díjazottak ismertetése következett. Elsőként a Regöly-díjakat, majd a Dr. Rácz István Alapítvány elismeréseit vehették át a díjazottak.

Tóth-Szabó Szilvia
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.