RS29096__ZZS9764-scrTöbb mint száz egyetemi munkatárs és hallgató kapott elismerést a Semmelweis Egyetem 1848/49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségén.

Dr. Szél Ágoston rektor ünnepi beszédében a természet tavaszi éledése és hallgatók ebben az időszakban megjelenő teljesítménye között vont párhuzamot. Mint mondta, március idusán kizöldül a gally, előbújnak a rügyek és ugyanebben az időszakban a különböző rendezvényeken felbukkannak a tehetséges fiatalok, hogy bemutassák eredményeiket. Példaként említette a Semmelweis Tavaszi Fesztivált, ahol a legkiválóbb előadóművészi képességekkel rendelkező hallgatók léptek fel, illetve a Tudományos Diákköri Konferenciát és a Korányi Frigyes Tudományos Fórumot, ahol a tudományos eredményeiket mutatták be. Ezzel összefüggésben emlékeztetett arra, hogy néhány hét múlva lesz az OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciója a Semmelweis Egyetemen, valamint erre az időszakra esik a PhD napok rendezvény is.

RS29099__ZZS9734-scrA rektor kitért arra: a tavaszi időszakban a legtöbb hallgató örül annak, ha a vizsgáit gond nélkül teljesíti, közben viszont vannak olyanok, akik zongoráznak, verset szavalnak, tudományos konferenciákon vesznek részt, különleges, extra teljesítményt tesznek le az asztalra. Az egyetem képes arra, hogy kinevelje a saját utánpótlását, amely garantálja a jövőbeni sikereket. Büszke vagyok rá, hogy egy ilyen egyetem vezetője vagyok – hangsúlyozta.

RS29094__ZZS9781-scrDr. Szabó Dóra, az Orvosi Mikrobiológiai Intézet igazgatója ünnepi beszédében a mikrobiológus szempontjából világította meg 1848/49-es eseményeket. Kiemelte: a szabadságharc hősies, de tragikus befejezésében az osztrák és az orosz hadsereg túlerején kívül nagyon súlyos tényező volt a kolerajárvány is. Emlékeztetett arra, hogy a szabadságharc évei arra a korszakra estek, amikor az orvostudomány nagy alakjai – Louis Pasteur és Robert Koch – még nem fedezték fel a fertőző betegségek kórokozóit, így nem volt tudományos magyarázat ezek keletkezésére és terjedésére vonatkozóan, továbbá küzdeni sem tudtak ellenük hatékonyan.

Az igazgató felidézte az 1848-as, majd az 1849-es évi kolerajárvány terjedésének állomásait, illetve a betegség elleni küzdelmet.  A járvány befolyásolta a magyar önkéntes hadsereg létszámát és nehezítette a katonák élelmezését is. Ennek érzékeltetésére elmondta: míg a harcokban elesett és eltűnt magyar katonák száma 25-30 ezerre tehető, addig a kolerában elhunyt embereké 100-120 ezerre. A járvány ráadásul pánikot okozott az országban, amit az orvoshiány tovább fokozott. „Ám a forradalmak nem az embert pusztítják, nem az ember ellen küzdenek, hanem az embertelenség, az embereket elnyomó rendszerek ellen. Bár a harcoknak és a kolerának együtt sok áldozata volt, az események olyan változásokat hoztak, amelyek hatása napjainkra is kihat” – hangsúlyozta dr. Szabó Dóra.

RS29110__ZZS0205-scrAz ünnepi beszédek után elismerő okleveleket és díjakat adtak át. A Semmelweis EgyetemKiváló Dolgozója elismerést, valamint a Rektori Dicséreteket dr. Szél Ágoston nyújtotta át. Dékáni dicséreteket adott át dr. Hunyady László dékán, az Általános Orvostudományi Kar és dr. Hermann Péter dékán, a Fogorvostudományi Kar munkatársai részére. A főigazgatói dicséreteket dr. Szél Ágostontól vehették át a díjazottak.

A Jó tanuló – jó sportoló díjak kapcsán dr. Szél Ágoston kiemelte: az egyetem példaképül kívánja állítani azokat a hallgatókat, akik amellett, hogy kiválóan teljesítik tanulmányi kötelezettségeiket, kimagasló eredményeket érnek el a hazai és nemzetközi sportversenyeken, illetve a szabadidő-sport szervezésében. A díjazottak névsorát Várszegi Kornélia, a Testnevelési- és Sportközpont megbízott igazgatója ismertette.

Számos alapítványi díjat is kiosztottak az ünnepségen. A Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány díjátDr. Stampf György docens, kuratóriumi elnök ismertette, a díjakat pedig dr. Zelkó Romána, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja adta át.

A Mihálkovics Alapítvány minden évben pályázatot hirdet orvos-, és fogorvostan-hallgatóknak az anatómia, valamint a fogorvostudomány elméleti tárgyköréből írandó tudományos dolgozat, illetve az Anatómiai Múzeum részére az oktatást elősegítő preparátumok készítésére. A Mihálkovics-díjakat Dr. Fehér Erzsébet, a Mihálkovics Alapítvány Kuratóriumának titkára adta át.

RS29093__ZZS9792-scrA Semmelweis Egyetem több mint félezer tagot számláló Baráti Köre 2015-ben is meghirdette ifjúsági tagjai részére a „Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna” pályázatot. A Baráti Kör dr. Godó Ferenc kezdeményezésére 120 ezer forinttal jutalmazta azokat a hallgatókat, akik az idei Korányi Frigyes Tudományos Fórumon kiváló teljesítményt nyújtottak. Az emléklapokat dr. Monos Emil, a Baráti Kör elnöke és dr. Némedy Edit, a Baráti Kör vezetőségi tagja adta át.

Az Apáthy István Alapítvány kuratóriuma az alapítványi célok megvalósítása érdekében rendszeresen pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem hallgatói számára a klinikai anatómia izgalmas területeit bemutató preparátumok készítésére, előadásban prezentálására. Az alapítvány díjait dr. Szél Ágoston adta át.

RS29111__ZZS0194-scrAz elismerések átadása után a Medikus Zenekar játszott, majd dr. Szél Ágoston rövid zárszavával fejeződött be az ünnepség, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy az idei év Semmelweis Emlékév, sok érdekes programmal.

Tóth-Szabó Szilvia

A díjátadásokról készült fotók elérhetőek a beszámolóban, az adott elismerés linkjére kattintva.

Fotók: Szigetváry Zsolt

Galéria

9kép