Kiváló Dolgozó elismerés az Általános Orvostudományi Karon:

Dr. Baksa Gábor

Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézet

Dr. Sajó Konstantinné

Általános Orvostudományi Kar, Dékáni Hivatal

Fenyvesiné Suba Mária

Általános Orvostudományi Kar, Dékáni Hivatal

Markó Marianna

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete

Nagyné Szalay Klára

Honvéd-, Katasztrófa-orvostan és Oxyológiai Tanszék

Kővári Györgyné

I.sz. Belgyógyászati Klinika

Csorba Gézáné

I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Szilágyiné Paulusz Mónika

I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Szabóné Fábián Katalin

I.sz. Sebészeti Klinika

Tábikné Frombach Erika

I.sz. Sebészeti Klinika

Dr. Varga Edit

II.sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Kalocsáné Piurkó Violetta

II.sz. Patológiai Intézet

Baki Gábor

III. sz. Belgyógyászati Klinika

Csűrös Ágnes

III. sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Heltai Krisztina

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Kardiológiai Tanszék 

Mikó Gáborné

Kórélettani Intézet

Farkas Béláné

Neurológiai Klinika

Oravecz Györgyi

Orvosi Biokémiai Intézet

Bombicz Józsefné

Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 

Dr. Szabó Gábor Viktor

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Érsebészeti Tanszék

Banka Mária

Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika

Csürke Judit

Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika

Dr. Bartha Elektra

Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika 

 

a Fogorvostudományi Karon:

 

Ábrahám Mária

Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika

Dr. Nemes Júlia

Konzerváló Fogászati Klinika

Takácsné Dóczi Ilona

Konzerváló Fogászati Klinika

Dr. Gyulai Gaál Szabolcs

Orális Diagnosztikai Tanszék

 

a Gyógyszerésztudományi Karon:

 

Gábrielné Máté Edina

Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatal

 

a Központi Szervezeti Egységeknél:

 

Baloghné Medvegy Teréz

Központi Levéltár

Szabó Angéla Dominika

Beruházási és Létesítmény-fenntartási Igazgatóság

Takaróné Kutor Anikó

Beruházási és Létesítmény-fenntartási Igazgatóság

Tóth Orsolya Györgyi

Beruházási és Létesítmény-fenntartási Igazgatóság

Adravecz Péter

Informatikai Igazgatóság

Albert Csaba

Városmajori Klinikák Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság

Gilányi Judit

Ellenőrzési Igazgatóság

Kovácsné Illés Tímea

Innovációs Igazgatóság

Juhász Irén

Műszaki Főigazgatóság

Bolgárné Menyhárt Andrea Erika

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

 fotók: Szigetváry Zsolt