Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 24.
391898 Összes oltás
Összesen: 853 cikk


IGÉNYFELMÉRÉS egészségügyi mobiliák/berendezések tárgykörében Tisztelt Gazdasági Vezetők! Tájékoztatom Önöket, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban: KEF) a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott „Egészségügyi bútor” tárgyú kiemelt termékkörre vonatkozóan igényfelmérést végez. Az igényfelmérés célja, hogy a központosított közbeszerzési eljárások előkészítése érdekében …T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és a Roche Magyarország Kft. között 2021.06.17-én, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Immunhisztokémiai vizsgálatokhoz reagensek beszerzése” tárgyú szerződés adatait az SAP rendszerben az alábbiak szerint rögzítettük. A …Közbeszerzési szerződéskötés a Simkon Kft-vel Iktsz: 9925/GFIBSZI/2021

T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére   Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és a Simkon Kft között 2021.07.01-jén, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Hármas kvadrupól tömegspektrométer rendszer beszerzése ” tárgyú szerződés adatait az SAP rendszerben az alábbiak szerint …T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére   Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és a Siel-Inczédy és Társa Kft között 2021.06.18-án, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Semmelweis Egyetem területén lévő UPS berendezések karbantartása és javítása, valamint akkumulátorok cseréje” tárgyú …T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére   Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és a Denco Kft valamint a Taktimed Kft között 2021.06.21-én, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Interdiszciplináris kadáver műtő felújítása 1. és 2. rész” tárgyú szerződés adatait …Tisztelt Tömbigazgatók! Tisztelt Gazdasági Vezetők! Tisztelt Gazdasági Koordinátorok! Tájékoztatom Önöket, hogy a Semmelweis Egyetem vagyonkezelési szerződéseiben előírt, hasznosításról (helyiség bérbeadás, étel – ital automata üzemeltetés) szóló adatszolgáltatási kötelezettségének következő határideje: 2021. július 15. Teljesítéséhez kérem, hogy a 2021. április 01. és 2021. június 30. napja között meglévő és megszűnt hasznosításaikról az automatákra vonatkozóan is szíveskedjenek …KONYHA, ÉTTEREM, BÜFÉ HELYISÉGEK PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE   A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26.), továbbiakban Kiíró, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet alapján nyilvánosan, egyfordulós nem közbeszerzési pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévő …A modellváltáshoz kapcsolódó selejtezési határidő Iktsz: 64847/GFIVGI/2021

FELHÍVÁS a szervezeti egységek gazdasági vezetői részére   Felhívjuk a szervezeti egységek gazdasági vezetőinek figyelmét, hogy azon egységek, akik az Egyetem 2021. augusztus 1-i modellváltásáig selejtezési kérelmet szeretnének benyújtani, azok szíveskedjenek legkésőbb 2021.07.12-ig megküldeni a Vagyongazdálkodási Igazgatóság Selejtezési Bizottsága részére, tekintettel arra, hogy csak a feltüntetett határidőig beérkezett selejtezési eljárásokat tudjuk lefolytatni 2021.07.29.-ig. Kérem, szíveskedjenek …T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és a TS Labor Kft között 2021.06.14-én, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Laboratóriumi hűthető superspeed centrifuga beszerzése” tárgyú szerződés adatait az SAP rendszerben az alábbiak szerint rögzítettük. …T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére  Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és a Mediso Kft. között 2021.06.14-én, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „AnySca SC típusú 2 detektoros SPECT/CT berendezés karbantartása” tárgyú szerződés adatait az SAP rendszerben az alábbiak …Modellváltás lejárt vevőkövetelések kezelések Iktsz: 54083/GFIPÜI/2021

Tisztelt Tömbigazgatók! Tisztelt Gazdasági Vezetők! Tisztelt Gazdasági Koordinátorok!   A Semmelweis Egyetem 2021.08.01-i modellváltásának gördülékeny, hatékony lebonyolítása érdekében elengedhetetlen az Egyetem vevőivel szemben fennálló lejárt követelések előírások szerinti gyors kezelése.   Ennek okán kérjük, hogy a lejárt vevőköveteléseikkel kapcsolatban a Követeléskezelési szabályzat szerint szíveskedjenek eljárni és a szükséges intézkedéseket az alábbiak figyelembe vételével 2021.05.27-ig megtenni. …A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26.), továbbiakban Kiíró, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet alapján nyilvános, egyfordulós, nem közbeszerzési pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévő telephelyein a következők szerint: 1.) Büfé helyiség: …T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére   Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és a Prizma FM Kft valamint az S-Group Közép-európai Zrt. között 2021.06.02-án, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Semmelweis Egyetem 3 irodaépületének takarítása” tárgyú szerződés adatait az …T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és a Medtronic Hungária  Kft között 2021.06.03-án, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „43 db endometriosis körvarrógép beszerzése” tárgyú szerződés adatait az SAP rendszerben az alábbiak szerint rögzítettük. …TÁJÉKOZTATÁS   Tájékoztatom az Egyetem szervezeti egységeit, hogy a Központi Raktár soron kívüli, évközi leltár miatt június 15-23-ig a raktári kiadás szünetel!   A raktári kiszállítások utolsó napja, 2021. június 14. (hétfő), kérjük ennek szíves figyelembevételét az igények összeállításánál. A leltárfelvételt követően a raktári kiadások zavartalanul folytatódnak.   Budapest, 2021. június 04. Tisztelettel: Rosengart Béla …Közbeszerzési szerződéskötés a Linde Zrt-vel, Ikt.sz: 9933/GFIBSZI/2021

T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére   Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és a Linde Zrt. között 2021.06.03-án, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Inhalációs nitrogén-monoxid beszerzése adagolóval” tárgyú szerződés adatait az SAP rendszerben az alábbiak szerint rögzítettük. A …Tájékoztató modellváltás szállítói számlák Iktsz: 56810/GFIPÜI/2021

Tisztelt Tömbigazgatók! Tisztelt Gazdasági Vezetők! Tisztelt Gazdasági Koordinátorok!   A Semmelweis Egyetemnek 2021. július 31. fordulónappal, a modellváltás miatt záró beszámolókészítési kötelezettsége van. A szabályszerű lebonyolítása érdekében a kötelezettségeink teljes körű rögzítése és könyvelése vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom ki.   Szállítói szerződések, megrendelések rögzítése az SAP rendszerben július 31. napjáig rögzíteni kell minden, addig …Tájékoztató modellváltás csekkek – pénztárgép Iktsz: 58374/GFIPÜI/2021

Tisztelt Tömbigazgatók! Tisztelt Gazdasági Vezetők! Tisztelt Gazdasági Koordinátorok!   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) modellváltásával kapcsolatban kérem az alábbi feladatok végrehajtását. Az Egyetemen használatban lévő készpénzátutalási megbízások („sárga csekkek”) 2021. július 31-e után az adatok változása miatt nem használhatók, helyettük újak kerülnek kiadásra. Erre tekintettel kérem a készpénzátutalási megbízások kiadáskor figyelembe venni szíveskedjenek, hogy …SAP MM modul – szállítói szerződések karbantartása Iktsz: 56814/GFIPÜI/2021

Tisztelt Gazdasági Vezetők!   A Semmelweis Egyetem modellváltását megelőzően szükséges a szállítói szerződések karbantartása. Kérem Önöket, a 2021. július 31. után is hatályos szerződéseknél a hiányzó kötelező adatokat szíveskedjenek a szerződések alapján pótolni, valamint a szerződésben megadott adatokkal összevetve ellenőrizni a szerződés formáját, érvényesség típusát, keltét, kezdetét, lejáratát, a szerződés nettó, áfa és bruttó összegét, …Tájékoztató modellváltás – kimenő számlák Iktsz: 56760/GFIPÜI/2021

Tisztelt Tömbigazgatók! Tisztelt Gazdasági Vezetők! Tisztelt Gazdasági Koordinátorok!   A Semmelweis Egyetem 2021.08.01-i modellváltásának szabályszerű lebonyolítása, valamint követeléseink teljes körű kiszámlázása érdekében az alábbiakról tájékoztatom önöket. Minden, számlát kiállító szervezeti egység ezzel a feladattal megbízott munkatársa köteles figyelembe venni, hogy a jelenlegi modellben működő Egyetem adószáma 2021. július 31. napjával megszűnik. Ezzel összefüggésben minden, 2021. …

 

Műtéti ruházat beszerzése Iktsz: 56195/GFIBSZI/2021

TÁJÉKOZTATÓ műtéti ruházat beszerzéséről Tájékoztatom Önöket, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban: KEF) „Műtéti ruházat beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként 2021. május 27. napján keretmegállapodást kötött. Az 1. sz. melléklet tartalmazza azon termékeket, amelyek a KEF által kötött keretmegállapodásból megrendelhetőek. A fenti termékkörökre vonatkozó igényeket – összeghatártól függetlenül, az eddig gyakorlat szerint – a …TÁJÉKOZTATÓ a belföldi napilapok és folyóiratok 2021. harmadik negyedévi beszerzési igényeinek benyújtásáról   Tájékoztatom Önöket, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése m) pontja alapján a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által biztosított belföldi napilapok és folyóiratok 2021. harmadik negyedévére vonatkozó igényeinek, illetve a kézbesítési címek változás-bejelentésének …T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére   Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és a Siemens Healthcare Kft között 2021.05.20-án, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Artis Zee Floor + syngo.xWP berendezés karbantartása teljeskörű alkatrészellátással” tárgyú szerződés adatait az SAP …

Összesen: 853 cikk