Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 24.
391898 Összes oltás
Összesen: 853 cikk


T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és a GE Healthcare Magyarország Kft között 2021.08.13-án, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Kardiológiai CT berendezés beszerzése és karbantartása ” tárgyú szerződés adatait az SAP rendszerben az …T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére   Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és a Lakó-Ház Építőipari Kft között 2021.08.12-én, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „SE Menedzserképző Központ rekonstrukciója ” tárgyú szerződés adatait az SAP rendszerben az alábbiak szerint …Frissített Beszerzést Minősítő Lap

A Beszerzést Minősítési Lap formanyomtatványa frissítésre került. A nyomtatvány a Beszerzési Igazgatóság honlapján megtalálható. A jövőben kérjük az aktualizált nyomtatványt legyenek szívesek használni.
 
Beszerzési IgazgatóságTájékoztató mobiltelefonok beszerzéséről, Ikt.sz.: 83845/GFIBSZI/2021

TÁJÉKOZTATÓ mobiltelefonok beszerzéséről   Tájékoztatom Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség „Mobiltelefonok beszerzése” tárgyban 2021. augusztus 24. napján keretmegállapodást kötött. Az 1. sz. melléklet tartalmazza azon termékeket, amelyek a Digitális Kormányzati Ügynökség által kötött keretmegállapodásból megrendelhetőek. A fenti termékkörre vonatkozó igényeket – összeghatártól függetlenül, az eddig gyakorlat szerint – a beszerzési szabályzatnak, valamint a 81154/GFIBSZI/2021 …Számlabekérő visszavonás, Ikt.sz.: 78656-2/GFIPÜI/2021

TÁJÉKOZTATÓ   A 2021. július 30-án kiadásra került 78656/GFIPÜI/2021 számú tájékoztatót visszavonom.  A 2021. augusztus 1-én induló új SAP rendszerben a szervezeti egységek SD modult használó kollégák a számlakiállításhoz a jogosultságaikat az elmúlt napokban megkapták, ezért a számlabekérő űrlap kitöltése és a Pénzügyi Igazgatóságra történő megküldése a továbbiakban nem szükséges. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy számlázásnál …TÁJÉKOZTATÓ egyes beszerzési eljárásrendi változásokról I. A központosított közbeszerzési körbe tartozó kiemelt termékek beszerzésének eljárásrendje   A Semmelweis Egyetem szabályzataival kapcsolatosan a 2021. augusztus 1-től az átmeneti időszakban azok alkalmazására vonatkozó egyes szabályokról, továbbá a szabályzatok felülvizsgálatával összefüggő feladatokról szóló RKE/2/2021. (VII. 30.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás összefoglalja a változásokat, …IGÉNYFELMÉRÉS sterilizációs csomagolóanyag tárgykörében Tisztelt Gazdasági Vezetők! Tájékoztatom Önöket, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban: KEF) a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott „Sterilizációs csomagolóanyag” tárgyú kiemelt termékkörre vonatkozóan igényfelmérést végez. Az igényfelmérés célja, hogy a központosított közbeszerzési eljárások előkészítése érdekében …Számlaszámokról tájékoztató, Ikt.sz.: 78471/GFIPÜI/2021

TÁJÉKOZTATÓ Ezúton tájékoztatjuk a kollégákat, hogy az egyetemi modellváltás miatt az alábbi számlaszámok lépnek érvénybe 2021.08.01-től: Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 6. Bankszámla megnevezése Száma Pénzneme IBAN szám SWIFT (BIC) kód HUF Főszámla 11784009-22236665 HUF HU41117840092223666500000000 OTPVHUHB Szakértés elszámolási számla HUF 11784009-22236672 HUF HU58117840092223667200000000 OTPVHUHB Egészségügyi szolgáltatói számla HUF 11784009-22236689 …Számlabekérő – Tájékoztató, Ikt.sz.: 78656/GFIPÜI/2021

TÁJÉKOZTATÓ A 2021. augusztus 1-én induló új SAP rendszerben a szervezeti egységek várhatóan 2021. augusztus 5. napjáig nem rendelkeznek számlakiállítási jogosultsággal. A 2021. augusztus 1., valamint ezt követő időpontra vonatkozóan teljesített szolgáltatások, termékértékesítés esetében készpénzfizetési mód alkalmazásakor a számlát haladéktalanul ki kell állítani. Ennek biztosítására a csatolt nyomtatványt kell kitölteni és a Pénzügyi Igazgatóság részére …Selejtezési szünet, Iktatószám: 78475/GFIVGI/2021

T Á J É K O Z T A T Á S az Egyetem valamennyi szervezeti egysége részére Tájékoztatom a Tisztelt Kollégákat, hogy a modellváltás miatti átmeneti időszakban a szükséges informatikai rendszer átállásra tekintettel a selejtezés 2021.08.02-től – 2021.08.19-ig szünetel. Az új selejtezési kérelmek befogadása 2021.08.23-től folytatódik. Megértésüket és türelmüket köszönjük. Budapest, 2021. július 30. …T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és a Diagnosticum Zrt. között 2021.07.21-én, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek és fogyóanyagok beszerzése, valamint a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges készülékek bérlése és …T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és a Victofon Kft valamint a Hear & Go Kft között 2021.07.22-én, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Fülimplantátum rendszerek beszerzése 1 és 2. rész” tárgyú szerződés adatait …T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és a SIAD Hungary Kft között 2021.07.15-én, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Inhalációs NO gázkeverék beszerzése és a hozzá kapcsolódó intelligens adagoló készülék bérlése” tárgyú szerződés adatait …T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére  Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és a Denco Kft között 2021.07.15-én, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Anatómiai Szövet-és Fejlődéstani Intézet Kazánház és hőközpont, valamint tetemtároló felújítása, eszközbeszerzés 1. rész” tárgyú szerződés adatait …T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére   Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és az Immunotrin Kft. között 2021.07.19-én, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Autoimmun vizsgálatok elvégezéshez szükséges reagensek és fogyóanyagok beszerzése” tárgyú szerződés adatait az SAP rendszerben az …T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére   Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és az Immunotrin Kft. között 2021.07.19-én, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Autoimmun vizsgálatok elvégezéshez szükséges reagensek és fogyóanyagok beszerzése” tárgyú szerződés adatait az SAP rendszerben az …Összefoglaló tájékoztató, Iktsz: 74181/GFIPÜI/2021

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ   az Egyetem szervezeti egységei vezetőinek és a gazdasági ügyekért felelős vezetőinek a 2021. július 31-i zárással kapcsolatos pénzügyi feladatokról   A modellváltással kapcsolatos pénzügyi feladatok egyes témaköreiben az elmúlt hetekben a Pénzügyi Igazgatóság részéről több tájékoztató került kiadásra. Az azokban rögzített leglényegesebb feladatokat, határidőket az alábbiakban foglalom össze és egyben nyomatékosan felhívom …Közbeszerzési szerződéskötés a Glob Dent Kft.-vel Iktsz: 43230/GFIBSZI/2021

T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és a Glob Dent Kft. között 2021.07.17-én, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Fogpótlás szkennelő – tervező – maró rendszer beszerzése” tárgyú szerződés adatait az SAP rendszerben az …A pályázati eljárások, a modellváltást megelőzően megkötött támogatási szerződések változatlanul hatályban maradnak. A szervezet jogállásában és adataiban bekövetkezett változásokról történő változásbejelentés benyújtásának határideje 8 naptári nap. A változásbejelentés menete és felelősei: Általános tájékoztatás a hazai támogatást kezelő szervezetek felé fenntartó valamint adat változásokról, GFO kód változásról valamint bankszámlaszám változásról, előleg, támogatás fogadásáról felelős: Innovációs Központ …Közbeszerzési szerződéskötés a Medirex Next Kft.-vel Iktsz: 9135/GFIBSZI/2021

T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére   Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és a Medirex Next Kft. között 2021.07.12-én, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Mammográf készülék beszerzése” tárgyú szerződés adatait az SAP rendszerben az alábbiak szerint rögzítettük. A …Közbeszerzési keretmegállapodás megkötése Iktsz: 7013/GFIBSZI/2021

T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és 8 szállító között 2021.07.07-én, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Gyári gyógyszerek beszerzése” tárgyú szerződés adatait az SAP rendszerben az alábbiak szerint rögzítettük. A keretmegállapodás nettó összege: …Igényfelmérés oktatási bútorok tárgykörében Iktsz: 71178/GFIBSZI/2021

IGÉNYFELMÉRÉS oktatási bútorok tárgykörében   Tisztelt Gazdasági Vezetők! Tájékoztatom Önöket, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban: KEF) a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott „Oktatási bútor” tárgyú kiemelt termékkörre vonatkozóan igényfelmérést végez. Az igényfelmérés célja, hogy a központosított közbeszerzési eljárások előkészítése …TÁJÉKOZTATÁS a mosodai szolgáltatást érintő változásokról A Textil Üzem szolgáltatásait igénybe vevő valamennyi szervezeti egység vezetője és gazdasági vezetője részére   Tájékoztatom Önöket, hogy a Textil Üzem tevékenységében 2021. augusztus 01-jétől jelentős változások lépnek életbe. Az üzem a jelzett időponttól beszünteti a tisztítási tevékenységét, a szennyes feldolgozását külső vállalkozó fogja végezni. A csereraktári tevékenység, a …Közbeszerzési keretmegállapodás megkötése, Ikt.sz: 657/GFIBSZI/2021.

T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és 8 szállító között 2021.07.01-én, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Kötszerek beszerzése” tárgyú szerződés adatait az SAP rendszerben az alábbiak szerint rögzítettük. A keretmegállapodás nettó összege: 513.360.342,- …

Összesen: 853 cikk