Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 24.
391898 Összes oltás

Tisztelt Tömbigazgatók!
Tisztelt Gazdasági Vezetők!
Tisztelt Gazdasági Koordinátorok!

 

A Semmelweis Egyetemnek 2021. július 31. fordulónappal, a modellváltás miatt záró beszámolókészítési kötelezettsége van. A szabályszerű lebonyolítása érdekében a kötelezettségeink teljes körű rögzítése és könyvelése vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom ki.

 

  1. Szállítói szerződések, megrendelések rögzítése az SAP rendszerben
  2. július 31. napjáig rögzíteni kell minden, addig beérkező megrendelést és szállítói szerződést. Azok a szerződések, melyek mindkét időszakra tartalmaznak teljesítést vagy már rögzítésre kerültek az SAP-ban, migrációval kerülnek át a régi rendszerből. Kiemelten fontos azonban a 2021. augusztus 1. napját megelőző fizikai teljesülésű megrendelések teljeskörű felvitele a számla beérkezésétől függetlenül.

Azokban az esetekben, ahol a fizikai teljesítés 2021. július 31-ig megtörténik, a szállítói számla iktatása, igazolása és könyvelése a jelenlegi SAP-rendszerben valósul meg. Az ezt követően teljesülő számlák már az új rendszerben kerülnek feldolgozásra.

Abban az esetben, ha a megrendelés elkészítése nem lehetséges (pl.: kerethiány miatt), a szervezeti egységnek haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül előrehozott keretet kell igényelnie a jelen tájékoztató 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően, részletes indoklással ellátva.

 

 

  1. Folyamatos teljesítésű számlák felülvizsgálata

A folyamatos teljesítésű szállítói számlák esetében meg kell vizsgálni, hogy a 2021.július 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan minden szállítói számla beérkezett-e (pl. egy minden hónapban teljesítő, havonta számlázó szolgáltatónak a 2021. évre 7 darab számlájának kell lennie).

Amennyiben az ellenőrzés során hiányzó számlát észlelnek, annak pótlásáról 24 órán belül gondoskodni kell a számla partnertől való bekérésével. A bekérést igazoló dokumentumot 24 órán belül el kell küldeni a szepesi.viktoria@semmelweis-univ.hu címre.

 

  1. Nyitott megrendelések felülvizsgálata

Minden nyitott megrendelést felül kell vizsgálni. A már teljesült, de még nem számlázott tételek esetében a számlát 24 órán belül be kell kérni a partnertől. A bekérést igazoló dokumentumot ebben az esetben is 24 órán belül el kell küldeni a szepesi.viktoria@semmelweis-univ.hu címre.

 

  1. Előlegek, átutalásos számlák utalása
  2. Előlegek elszámolása

A díjbekérők esetében a végszámlával történő rendezéseket kérjük kiemelten kezelni. Valamennyi korábban kifizetett előleghez tartozó végszámlát úgy kell a Pénzügyi Igazgatóságra a Pénzkezelési szabályzatban leírt módon beküldeni, hogy az legkésőbb 2021. július 26. napjáig beérkezzen.

Azon előlegek esetében, ahol az elszámolás 2021. július 26-ig nem történik meg, kérem a meghiúsulás okáról írásban július 31-ig tájékoztatni szíveskedjenek.

 

  1. Számlák utalása, nem számla alapján történő kifizetések teljesítése

Az igazolt számlák és a nem számla alapján történő kifizetési kérelmek beérkezési határideje 2021. július 26. Kérem a számlákat és egyéb dokumentumokat hiánytalanul, a jogszabályokban és belső szabályzatokban előírt módon megküldeni, mert kizárólag ebben az esetben teljesíthető az utalás 2021. július hónapban.

Mivel az Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett számlái 2021. július 31-én megszűnnek, a záró pénzösszeg pedig az ITM-hez, mint fenntartóhoz kerül utalásra ezekről, augusztus 1. után néhány napig (új adószám igénylés, kereskedelmi banknál vezetett számlák megnyitása, ITM-nél lévő pénzösszeg megérkezése) az Egyetem nem tud szállítói számla kiegyenlítéseket indítani.

 

Kérem a tájékoztatóban foglaltak és a határidők maradéktalan betartását!

Felhívom figyelmüket, hogy a határidők be nem tartása, illetve olyan mulasztás, amely a beszámoló valódiságára, teljességére jelentős hatással van, vezetői felelősségre vonást von maga után.

Együttműködésüket köszönjük!

Budapest, 2021. június 04.

Tisztelettel:                                                                                                                                                                       Reif Lászlóné pénzügyi igazgató

szállítói számlák