Projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.15-21-2021-00011

Projekt megnevezése: Semmelweis Egyetem épületei energiahatékonysági fejlesztésének megvalósításához szükséges tervezés

  • Kedvezményezett: Semmelweis Egyetem
  • A projekt kezdő időpontja: 2022.04.01.
  • A projekt záró időpontja: 2023.03.31.
  • A támogatás összege: 735 287 175 Ft

A Semmelweis Egyetem következő fejlesztési időszakban elsődleges célja az ingatlanvagyon és állomány megóvása mellett, olyan bővítések megvalósítása és előkészítése, amelyek biztosítják a Semmelweis Egyetem három alappillérének:

az oktatás, kutatás és gyógyítás támogatását, az ingatlanok teljeskörű kihasználtságát a költségek, energiafelhasználás racionalizálása mellett. Az energiagazdálkodási politikánk kiterjed az energiaellátás és az energiagazdálkodás feltételrendszerének kialakítására, a jövőbeni energiaigények és a számításba vehető energiaforrások tartós összhangjának biztosítására, a környezetvédelmi szempontok érvényesítésére az energiagazdálkodásban, a gazdaságos működés biztosításának figyelembevétele, a társadalmi érdekek érvényesítése mellett.

Felújítandó terület: 99 630 m2

Fejlesztési helyszínek megnevezése (pontos cím és helyrajzi szám):
Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika – 1122 Budapest, Városmajor u. 68. Hrsz: 6847
Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika – Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika – Urológiai Klinika –Szolgáltatási Igazgatóság összekötő folyosó Semmelweis Egyetem Külső Klinikai Tömb, 1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2. Hrsz: 36177/1
Semmelweis Egyetem Tömő utca 25-29. sz. épület 1083 Budapest, Tömő utca 25-29. Hrsz: 36164
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 1083 Budapest, Bókay János utca 53-54. 36262. Hrsz: 36209.
Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 1094 Budapest, Tűzoltó utca 7-9. 1094 Budapest, Angyal u. 37-39. Hrsz: 37508, 37525/2
Semmelweis Egyetem NET épület 1089 Budapest VIII. ker. Orczy út 2 – 4. Hrsz:38717/4
Semmelweis Egyetem Anatómiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 58. Hrsz: 37192
Semmelweis Egyetem II. sz. Patológiai, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet 1091 Budapest, Üllői út 93.Hrsz: 37192
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 5. Hrsz: 36728
Semmelweis Egyetem Pető András Kar _Villányi út 1118 Budapest, Villányi út. 67. Hrsz: 4914/1
Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet kápolna 1091 Budapest, Üllői út 93. Hrsz: 37196/2
Semmelweis Egyetem Pető András Kar Kútvölgyi út, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.Hrsz: 10171/5

A Semmelweis Egyetem egyes épületei tekintetében, az épületek korát, állapotát és sajátosságait figyelembe véve az energiahatékonysági fejlesztésének megvalósításához szükséges tervezési feladatok elvégzése, amely keretében elvégzendő tervezési feladatok:
– homlokzati nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, primer oldali gépészet korszerűsítése (amennyiben szükséges), szekunder oldali fűtés korszerűsítése, csőhálózat és hőleadó cseréje (szabályozhatókra), fűtési hőenergia mérésének megvalósítása,
– általános világítás korszerű LED-es fényforrásokra való cseréje,
– energiamenedzsment, a felmérési tervek elkészítése és a végleges tervezési program összeállítása, a megvalósításhoz szükséges engedélyek, hatósági/szakhatósági hozzájárulások beszerzése (pl. településképi bejelentési eljárás lefolytatása, határozat beszerzése), kivitelezési dokumentáció elkészítése,
– hővisszanyerő szellőző rendszer kialakítása (méréssel),
– telepítendő rendszerek illesztése a meglévő épületfelügyeleti rendszerbe, vagy annak kiépítése (automatizálás).

Az épületek energetikai felújítás során amennyiben jól szigeteljük az épületeket, és megújuló energiaforrást használunk, gyermekeink, unokáink nemzedékének energiabiztonságát teremtjük meg.
A Kormány által 2020. januárban elfogadott stratégiai dokumentumok (Nemzeti Energiastratégia 2030, kitekintéssel 2040-ig (új NES) és a Nemzeti Energia – és Klíma terv (NEKT) vonatkozó célkitűzéseihez hozzájárulunk a fejlesztésekkel (ország végső energiafelhasználása 2030-ben se haladja meg a 2005-s értéket (785 PJ).
A megvalósult fejlesztéseket követően a Semmelweis Egyetem Primer Energia fogyasztása, CO2 kibocsátása, a megadott indikátorok szerint csökken, a megújuló energiafelhasználása nő.
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (kWh/év): A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (kWh/év): 8 910 324,7757 kWh/év
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év): 1 684 117,0477 GJ/év
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték): 953,48 tonna CO2
egyenérték
Energiahatékonysági fejlesztések által előállított primerenergia felhasználás csökkenés (GJ/év): 27988,28146 GJ/év
További kapacitás megújuló energia előállításra (MW): 0,4062 MW

A projekt kapcsolodó publikációi, oldalai:
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSRE IRÁNYULÓ TERVEZÉSEK ÚJABB 12 HELYSZÍNEN
KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM
Energetikai tervezési projektjeink az utolsó szakaszba léptek