A Pályázati és KFI Hálózatirányítási Igazgatóság felépítése

Pályázati és KFI Hálózatirányítási Igazgatóság
(1 fő igazgató, 1 fő igazgatóhelyettes, 1 fő titkársági szakértő, 3 fő pályázati pénzügyi szakértő, 2 fő projekt szakértő, 1 fő gazdasági referens)

Főbb feladatok:

 • Pályázatok nyilvántartó rendszerének fejlesztése, a nyilvántartás folyamatos ellenőrzése, napra készen tartása,
 • a PNYR rendszer adataival az SE Éves beszámolójának pályázati adataihoz kapcsolódó analitika biztosítása ,
 • a PST igénylés során a pályázatok minősítése,
 • a pályázatokhoz kapcsolódó pályázati bevételi terv készítése, folyamatos nyomon követése, riportálása, adatszolgáltatások készítése, az overhead könyveléséhez kapcsolódó feladások készítése,
 • KFI Alap megtervezése, működtetése, bevételeinek beszedése, a bevételek és kiadások folyamatos nyomon követése, riportálása, adatszolgáltatások készítése,
 • a KFI Alap központi feladataihoz kapcsolódóan a tervezéshez, szerződéskötéshez, működtetéshez, kereteinek kezeléséhez, a feladások elkészítéséhez, folyamatos nyomon követéséhez, elszámolásához kapcsolódó feladatok,
 • egyes KFSZ indikátorok megtervezése, folyamatos nyomon követése, riportálása, adatszolgáltatások készítése,
 • az ösztöndíj pályázatok (Stipendium Hungaricum, Diaszpóra, Sport) költségvetési tervezéséhez, szerződéskötéséhez, működtetéséhez, kereteinek kezeléséhez, a feladások elkészítéséhez, folyamatos nyomon követéséhez, elszámolásához kapcsolódó feladatok
 • az SE pályázatainak pénzügyi támogatása, ellenőrzésekhez, elszámolásokhoz, a Támogatóval történő egyeztetésekhez kapcsolódó feladatok ellátása,
 • az SE nem KFI (oktatási, infrastrukturális) pályázatainak menedzsment támogatása, pályázatfigyelési, pályázatgenerálási. benyújtási feladatok, menedzsment támogatói feladatok,
 • RRF-2.1.2-21-2022-00010 – pályázati menedzsmentje (0,75 FTE projektmenedzser, 0,75 FTE pénzügyi vezető, 1 FTE szakmai koordinátor)

 

KFI Szervezetek Gazdasági Hivatala
(1 fő hivatalvezető, 1 fő gazdasági szakértő, 1 fő gazdasági referens)

Ellátja valamennyi alábbi KFI támogató szervezet gazdasági-pénzügyi támogató feladatait:

 • Tudományos és Innovációs és Üzletfejlesztési Központ
 • Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ
 • Laborállattudományi Koordinációs Központ
 • Pályázati Menedzsment Központ
 • Transzlációs Medicina Központ
 • KFI Pályázatok Gazdasági Hivatala
 • KFI Szervezetek Gazdasági Hivatala

 

KFI Pályázatok Gazdasági Hivatala
(1 fő hivatalvezető, 3 fő gazdasági szakértő)

A Pályázati Menedzsment Központ központi projektmenedzsmentje által irányított KFI pályázatok pénzügyi vezetői és pénzügyi koordinációs feladatait látja el:

 • 12 db TKP projekt – cca 9,8 mrdt
 • 5 db Nemzeti Laboratórium (RRF projektek) – cca. 9,5 mrdFt
 • 1 db KK pályázat – cca. 2 mrdFt