A 2024/2025-ös pályázati időszaktól kezdődően a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Új Nemzeti Kiválóság Programja (ÚNKP) és Kooperatív Doktori Programja (KDP) Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) és Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program részeként megvalósuló Kooperatív Doktori Program (EKÖP-KDP) néven fut tovább a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet alapján.

Az EKÖP-KDP célja a felsőoktatási intézmények oktatói és kutatói utánpótlásának, valamint az innovatív magyar vállalkozások kutató-fejlesztői utánpótlásának biztosítása, és a legtehetségesebb hallgatók a felsőoktatási tehetséggondozásba való bevonása.

A program 2024. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói kiválóságot támogatják olyan doktori képzésben részt vevő hallgatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak és akik doktori hallgatói státuszuk mellett felsőoktatási intézményen kívül, elsősorban vállalatoknál végeznek kutatómunkát (munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban), amely elősegíti tudományos eredményeik gyakorlati hasznosulását.

A 2024/2025-ös pályázati kiírás elérhető a Doktori Iskola honlapján.

Bővebb információ:

Csorba-Jónás Csilla és Márczis Anita
Doktori Iskola
kdp@semmelweis.hu