A Semmelweis Egyetem az elmúlt években több életpályamodellt is elindított, mivel mind az oktatás-kutatás, mind a betegellátás terén stratégiai cél a munkaerő megtartása és megbecsülése. Intézményünk betegellátásban betöltött meghatározó szerepe, egészségügyi szakdolgozóink jelentős létszáma okán fontos célkitűzésünk a nővérhiány enyhítése és a szakdolgozói elvándorlás megfékezése. Ennek érdekében eddig három területen indítottunk el életpályamodellt:

  • A 2016-ban elindított szakdolgozói életpályamodell biztosítja, hogy a Klinikai Központ alá tartozó szervezeti egységekben háromműszakos munkarendben dolgozó, legalább „C” fizetési osztályba sorolt munkatársak illetménye a mindenkori szakdolgozói bértábla szerinti illetményt 10 %-kal, a legalább öt éve folyamatosan a Semmelweis Egyetem közalkalmazotti állományában lévő egészségügyi szakdolgozók esetében 15 %-kal meghaladja.
  • 2019. augusztus 1-je óta az Egyetem három koraszülött intenzív (PIC/NIC) osztályán dolgozó egészségügyi szakdolgozók átlagosan 25-30 %-os illetményemelésben részesülnek, amely differenciáltan, az érintett klinikák vezetőinek értékelése és döntése alapján, az adott területen (PIC/NIC) történő foglalkoztatás idejére történik.

Az oktatás-kutatás területén 2017-ben indítottuk el az egyetemi életpályamodellt. Az Általános Orvostudományi Karon, a Fogorvostudományi Karon és a Gyógyszerésztudományi Karon az életpályamodell biztosítja, hogy az oktatói, kutatói, tanári munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak az oktatói/kutatói/tanári illetménytábla szerinti garantált illetményükhöz képest 207.000 Ft összeggel magasabb illetményben részesülnek. Az Egészségügyi Közszolgálati Karon, az Egészségtudományi Karon, a Pető András Karon, valamint a központi területeken oktatói, kutatói és tanári munkakörben, továbbá a könyvtárban és levéltárban kulturális közalkalmazotti munkakörökben dolgozó egyetemi munkatársak tekintetében a fent említett három karhoz hasonló, de kisebb mértékű (a garantált illetményhez képest 100 000 Ft-tal növelt összegű illetményt eredményező) béremelés került bevezetésre.