Intézet neve:

Semmelweis Egyetem, Bioinformatika Tanszék

Résztvevő intézetek:

– Pulmonológiai Klinika
– II. sz. Patológiai Intézet
– Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika
– Urológiai Klinika
– Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
– Onkológiai Központ
– I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
– II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
– Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
– Laboratóriumi Medicina Intézet
– Orvosi Képalkotó Klinika

Biobank neve: Semmelweis Onkobank
Biobank vezetője: Prof. Dr. Győrffy Balázs
Biobank kapcsolattartó neve: Kovács Szonja Anna
Biobank kapcsolattartó elérhetősége: kovacs.szonja@phd.semmelweis.hu
Résztvevő Intézetek Képviselői: Pulmonológiai Klinika: Prof. Dr. Müller Veronika
II. sz. Patológiai Intézet: Prof. Dr. Kiss András
Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika: Prof. Dr. Szijártó Attila
Urológiai Klinika: Prof. Dr. Nyirády Péter 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika: Prof. Dr. Ács Nándor
Onkológiai Központ: Prof. Dr. Dank Magdolna
I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet: Prof. Dr. Matolcsy András
II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika: Prof. Dr. Kovács Gábor 
Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika: Prof. Dr. Holló Péter 
Laboratóriumi Medicina Intézet: Prof. Dr. Vásárhelyi Barna
Orvosi Képalkotó Klinika: Dr. Maurovich-Horvat Pál
Biobank rövid bemutatása Rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenvedő betegek biológiai mintáinak gyűjtése, tárolása és a releváns klinikai adatok adatbázisba rendszerezése. A levett vérből izolálandó plazma, DNS, RNS mintákat elsődlegesen
kutatási célra használjuk. A rosszindulatú tumorokból kinyert mintákat az egyes betegségek kialakulását befolyásoló genomikai, transzkriptomikai, proteomikai tényezők vizsgálatára, diagnosztikus, prediktív és prognosztikus biomarkerek azonosítására használjuk. Továbbá a vér- illetve szövetmintákból nyert adatokat az individualizált gyógyszeres terápia kialakításához szükséges kutatásokban használjuk föl. Adatokat gyűjtünk a túlélés monitorozására.

logo_SemmelweisOnkobank_pilot3