Intézet neve: Genomikai Medicina és Ritka betegségek Intézete
Biobank neve: NEPSY Bank
Biobank vezetője: Prof., Dr. Molnár Mária Judit
Biobank kapcsolattartó neve: Fodor András
Biobank kapcsolattartó elérhetősége: fodor.andras@med.semmelweis-univ.hu 
Mintagyűjtés kezdetének éve: 2002
Biobank rövid bemutatása: A NEPSY Bank a  ritka betegségekben zenvedő betegek biológiai mintáinak (DNS, RNS, izomszövet, primer fibroblasztok) olyan speciális gyűjteménye, amelyhez a biológiai mintán kívül a klinikai fenotípus és a betegek szocioökonómiai helyzete is társul. A  biobank infrastruktúrális hátterét az ultramélyhűtők/mélyhűtők (két -80 ° C, négy -20 ° C) és folyékony nitrogén tároló rendszer adják. Ez kiegészül biobankolási szoftverrel -(smartbank rendszer). A biobankban 100 egészséges idős egyén biológiai mintája mellett a teljes genom adatai is megtalálhatóak. A betegségspecifikus biobankban kb néhány száz páciens teljes exom adatai is fellelhetőek.