Intézet neve: SE, FOK , Orálbiológiai Tanszék
Biobank neve: MOLOR
Biobank vezetője: Prof., Dr. Varga Gábor
Biobank kapcsolattartó neve: Dr. Földes Anna
Biobank kapcsolattartó elérhetősége: foldes.anna@dent.semmelweis-univ.hu
Mintagyűjtés kezdetének éve: 2012
Biobank rövid bemutatása: nyálkahártya kaparék, génpolimorfizmus, SNP analízis