Tisztelt Kollégák!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mathias Corvinus Collegium felvételt hirdet Posztdoktori Programjába azok számára, akik doktori disszertációjukat 2012–2020 között megvédték, és akik úgy érzik, hogy kutatásuk témája a szélesebb körű oktatási és ismeretterjesztő tevékenység szempontjából releváns.

A program három fő modulra épül:
 
  • doktori dolgozat átdolgozása széles körben terjeszthető könyvformára,
  • tananyag kidolgozása az MCC oktatási programjai számára,
  • részvétel az MCC szakmai és ismeretterjesztő tevékenységében.
 
A jelentkezés határideje: 2020. augusztus 10.
A jelentkezés részletes feltételei, illetve a programról további információ az alábbi linkre kattintva érhető el.
 
 

A Mathias Corvinus Collegium több mint húsz éve céljai közé vette tudományos és közéleti témák felvetését, gyümölcsöző diskurzusok megteremtését konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, viták, szakmai összejövetelek szervezésével, valamint kötetek szerkesztésével és kiadásával.
Az MCC Posztdoktori Program célja, hogy az intézményben az évek alatt összegyűjtött tudásmegosztási tapasztalatot és az általános iskolától a fiatal felnőtt korig ívelő oktatási infrastruktúrát a pályakezdő kutatók rendelkezésére bocsátva segítse az új tudományos eredmények minél hatékonyabb társadalomba való beágyazódását.
A Program célja továbbá, hogy támogassa a pályakezdő kutatókat – az anyagi juttatások mellett – kapcsolati hálójuk építésében,
illetve tudománykommunikációs készségeik fejlődésében.

Az MCC Posztdoktori Program létrehozását az a megfigyelés motiválta, hogy az elkészült tudományos művek és eredmények sok esetben lassan jutnak el a szűkebb szakmai közegen túl más célcsoportokhoz.
A társadalom számára közvetlen haszonnal bíró témák, tudományos ismeretek és eredmények közérthető terjesztése,
valamint e témáknak és ismereteknek a fiatal tehetségek oktatásába való bevonása olyan hatékony tudománykommunikációt valósít meg,
amely megegyezik az MCC törekvéseivel.
A program végső soron hozzájárul a társadalom és a tudomány közti hidak építéséhez, erősítéséhez és fenntartásához,
valamint segíti a programban részt vevő ifjú kutatókat bekapcsolódni az oktatásba és a tudomány-népszerűsítésbe,
így abban, hogy kutatói munkájuknak társadalmi hatása nagyobb szintet érjen el.

Várjuk jelentkezésüket!