2017-2018. évi emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő tanfolyam

A Semmelweis Egyetem BIOLÓGIA, KÉMIA tantárgyakból emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő tanfolyamot szervez elsődlegesen középiskola utolsó évfolyamába járók, illetve érettségizettek számára.

A kedd-csütörtöki, illetve a csak szombati előkészítős csoportjaink beteltek, a továbbiakban a csütörtök-szombati csoportokba tudunk még korlátozott számban jelentkezést elfogadni. Szíves megértésüket köszönjük!

A tanfolyam időtartama: mindkét tantárgy esetében külön-külön 130 óra + szintfelmérő és a tanfolyam végén próbaérettségi (szóbeli + írásbeli)

Tanfolyamra jelentkezés:              2017. augusztus 15 – szeptember 25.

A tanfolyami díj befizetési időszaka: 2017. szeptember 4 – szeptember 29.

A szintfelmérő időpontja:            2017. szeptember 21. csütörtök, 16.30-19.30

A szintfelmérő helyszíne:            Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika tantereme (1085 Bp. Mária u. 41. -kapun való belépés után a köralapú épület az információs tábla mögött)

A tanfolyam kezdete:                       2017. október 3. (kedd)

A tanfolyam várható befejezése: 2018. április 30.                 

A jelentkezők a tanfolyam megkezdése előtt szintfelmérő dolgozatot írnak, melynek eredményétől függetlenül megkezdhetik a tanfolyamot. A felmérő megírása nem kötelező, csak ajánlott. Azon jelentkező, aki nem tud részt venni a szintfelmérőn, de szeretné megírni, annak előzetesen jeleznie kell szándékát a tanfolyami jelentkezéskor – ebben az esetben részére e-mailben megküldjük a feladatlapot, melyet kitöltés után az első órán odaadhat az oktatójának javításra.

Az előkészítő alkalmával átismétlésre kerül a gimnáziumi tananyag, továbbá célirányosan az emelt szintű érettségire készítjük fel a hallgatókat. Az órákon számolási példákkal, otthoni házi feladatokkal, interaktív problémafeltárással igyekezünk a hallgatóknak megkönnyíteni a felkészülést. A tanítás 15-20 fős csoportokban zajlik, melynek két helyszíne a Nagyvárad téri, valamint a Tűzoltó utcai épületünk. Az előkészítő tanóráiról való esetleges hiányzás (betegség, családi okok stb.) nem von maga után következményeket. 

A foglalkozások tervezett beosztása:

Tantárgyanként heti 2 alkalommal, összesen 5 tanítási óra: kedd – csütörtök (2,5-2,5 óra), csütörtök – szombat párosításban (csütörtökön 2,5 óra, minden második szombaton 5 óra) vagy szombati (egyben 5 óra; elsősorban vidékiek számára) napon. A tanórák 45 percesek, az egyes órák között szünetekkel közbeékelve. Azon érdeklődők, akik csak a szombati napot tudják vállalni, csak egy tantárgyra tudnak jelentkezni (vagy biológia, vagy kémia). Az oktatás hétköznap (csoportbeosztástól függően) 16.30-tól, vagy 18.30-tól, szombaton 9.00-tól kezdődik. Kedden és csütörtökön 16.30-20.30-ig tartanak a foglalkozások, szombati napon 9.00-13.00-ig tart az oktatás. (A kedd-csütörtöki, illetve a csak szombati előkészítős csoportjaink beteltek.)

Részvételi díj tantárgyanként:

A tantárgyankénti 98.000,- Ft-ot egy összegben, átutalással kell befizetni a megadott befizetési időszakban. (Lehet csak biológia és csak kémia tanfolyamra is jelentkezni). A tanfolyam megkezdése után a részvételi díj bármilyen jogcímen történő visszafizetésére nincs lehetőség. A tanfolyam csak a tandíj befizetése után kezdhető meg, melynek igazolásáról az utalási bizonylatot minden jelentkező köteles e-mailben az utalást követően haladéktalanul megküldeni.

A tanfolyamon való részvétel munkaidő-kedvezmény, diákigazolvány és adókedvezmény igénybevételére nem jogosít.

Jelentkezés, befizetés menete:

 1. A honlapról letölthető jelentkezési lapot kitöltve, elektronikus formában vissza kell juttatni Gyulai Orsolya Zóra ügyvivő szakértő (e-mail: gyulors@semmelweis-univ.hu) részére legkésőbb szeptember 25-én 17.00-ig.
      Jelentkezési lap letöltése (doc)  
 2. A leendő hallgató az Egyetem általi jelentkezési lap kézhezvételéről visszaigazoló e-mailt kap, az oktatásszervező kolléga szóban, és/vagy írásban leegyezteti a leendő hallgatóval, hogy mely csoportba és időpontra tudja beosztani. 
 3. A tanfolyami díj befizetési időszaka: 2017. szeptember 4 – szeptember 29-ig tart. A tanfolyami díjnak a megadott időszakon belül be kell érkeznie az Egyetem megadott bankszámlaszámára. A tanfolyam csak a befizetés teljesítése után kezdhető meg. A leendő hallgatónak a banki átutalást igazoló utalási bizonylatot a befizetést követően haladéktalanul meg kell küldenie Gyulai Orsolya Zóra ügyvivő szakértő részére. 
 4. A tandíj egyösszegű átutalása az alábbi névre, bankszámlaszámra történjen:
  név: Semmelweis Egyetem
  bankszámlaszám: MÁK 10032000-00282819-00000000
  közlemény rovat: előkészítő + hallgató neve
  (A közlemény rovatban megjelölt adatokat kötelezően kérjük megadni!)

A tanfolyammal kapcsolatban további tájékoztatást ad:

Gyulai Orsolya Zóra ügyvivő szakértő,
Telefon: 459-1500/55256;
e-mail: gyulors@semmelweis-univ.hu