Szakosztályvezető:

dr. Túri Ibolya

PAK dékánhelyettes

További információ később várható