A Bizottságról

A Semmelweis Egyetem Regonális, Intézményi Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága (RKEB) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az emberen végzett orvostudományi kutatásra vonatkozó 23/2002.(V.9.) EüM rendelet, valamint az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet alapján működik.

A Bizottság angol megnevezése SEMMELWEIS UNIVERSITY REGIONAL AND  INSTITUTIONAL COMMITTEE OF SCIENCE AND RESEARCH ETHICS.

A Semmelweis Egyetem RKEB a Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében működik, cím: 1091 Budapest, Üllői út 93.

A Semmelweis Egyetem Regionális, Intézményi Tudományos Kutatásetikai Bizottsága (SE RKEB) látja el a Semmelweis Egyetemen és intézményeiben folyó orvostudományi kutatásokkal és klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban az intézményi kutatásetikai bizottság feladatait, valamint az emberen végzett orvostudományi kutatásra vonatkozó 23/2002.(V.9.) EüM rendelet melléklete alapján a Semmelweis Egyetem és intézményei tekintetében a regionális kutatásetikai bizottság feladatait.

A Semmelweis Egyetem RKEB regionális kutatásetikai feladatai körében szakmai-etikai véleményt ad minden olyan, emberen végzett kutatással kapcsolatban, amely esetében a jogszabály nem írja elő, hogy az etikai-szakmai véleményt az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága, a Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottsága, illetve a Humán Reprodukciós Bizottsága adja meg.

A Semmelweis Egyetem az SE 51/2011. (V.26.) számú határozatával megalkotta a Rendezvénybiztosítási Szabályzatát. Felhívjuk a figyelmet, arra hogy az Egyetem területén történő orvostudományi kutatásokhoz kapcsolódó rendezvények esetében a Szabályzat az irányadó.

A Semmelweis Egyetem RKEB üléseit szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal tartja. A beérkezett kutatási kérelmeket az elnök által kijelölt referens véleményezi. Az Semmelweis Egyetem RKEB feladata ellátásához külső szakértőket is igénybe vehet. A kérelmek benyújtása magyar nyelven, egy példányban történik, az ülés előtt egy héttel.


A Bizottság összetétele

A Bizottság összetétele:

Elnök:

Prof. Dr. Sótonyi Péter – igazságügyi orvosszakértő
(Semmelweis Egyetem Patológiai, Igazságügyi és Biztosítás Orvostani Intézet)

Titkár:

Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens – orvos-jogász, a Bizottság független orvosa
(Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet)

Tagok:

Dr. Béres Tamás egyetemi adjunktus – teológus
(Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszék)       

Dr. Pethesné Dávid Beáta egyetemi tanár – mentálhigiéné, szociológus
(Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet)

Dr. Fekete György egyetemi tanár – gyermekgyógyász
(Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika)

Hrehuss György mérnök  a Bizottság laikus tagja

Dr. Imrei László főorvos – gyermek fül-orr-gégész
(Bethesda Gyermekkórház)

Dr. Juhász Ferenc főorvos  – sebész, biztosítás-egészségügy
(Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet jogutód intézménye)

Láng Tiborné  – klinikavezető főnővér
(Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika)

Szél Ferencné – a Bizottság laikus tagja

Dr. Köles László egyetemi docens – farmakológus
(Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet)

 Dr. Márton Krisztina egyetemi tanár fogorvos
(Semmelweis Egyetem FOK Propedeutikai Tanszék)

Dr. Molvarec Attila egyetemi tanár –  szülész-nőgyógyász
 (Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)

Dr. Pulay István egyetemi docens  – sebész
(Semmelweis Egyetem Sebészeti Klinika)

Dr. Somogyi Anikó egyetemi tanár  – belgyógyász
(Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinika)

Dr. Szilágyi György – foglalkozás-egészségügyi orvos, sportorvos, igazságügyi orvos
(Semmelweis Egyetem Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet)

 Dr. Takács István egyetemi tanár  – belgyógyász, farmakológus
 (Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika)

Dr. Zana Ágnes egyetemi docens   bioetikus
(Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet)

Adminisztráció vezetője: Nagy Árpádné
(Semmelweis Egyetem Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet)

 

Dr. Madléna Melinda egyetemi tanár eseti külső tag


Kapcsolódó oldalak: