A kialakult helyzetre tekintettel tájékoztatjuk, hogy a SE RKEB teljeskörű ülést tartani bizonytalan ideig nem tud.

Szűk körű bizottságot, ha a benyújtott kérelem típusa megengedi, megpróbálunk kialakítani. Erre azonban garanciát, figyelemmel a körülményekre, nem tudunk adni.

Azt javasoljuk, hogy az anyagokat küldjék be, de az feleljen meg a honlapunkon leírt követelményrendszer mindegyik pontjának.

A jelen körülmények azt sem engedik meg, hogy folyamatosan kérjünk be hiányzó anyagot, azért amennyiben a benyújtott kérelem hiányos azt visszaküldjük és kérjük kiegészíteni.

_______________________________________________________________________________________________

A Semmelweis Egyetem Regionális, Intézményi Tudományos és Kutatásetikai Bizottság 2020. évben az alábbi időpontokban tartja üléseit:

2020. január 27.
         február 24.
         március 30.
         április 27.
         május 25.
         június 29.
         július 27.
         augusztusban nem lesz ülés
         szeptember 28.
         október 26.
         november 30.
         december 21.

Amennyiben a fenti időpontok mégis változnának, arról a tájékoztatást közzétesszük a honlapunkon.