Az oktatás mellett a tanszéken fontos szerep jut a kutatásnak, mind alapkutatási, mind pedig klinikai és transzlációs szinten, részben más egyetemi intézetekkel és klinikákkal együttműködésben. Kiemelt hangsúlyt kap az utánpótlás-nevelés a tudományos diákkörös és a PhD-hallgatók tudományos munkába való bevonásával.

A tanszéken folyó kutatási munka főbb irányai: 

1.) Experimentális reumatológiai vizsgálatok, melyek célja a gyulladásos mozgásszervi betegségek kísérletes állatmodelljeiben szerepet játszó sejtek (például a neutrofil granulociták, a szinoviális fibroblasztok, stb.) funkcióinak és jelátviteli folyamatainak minél pontosabb megismerése, valamint újabb potenciális gyógyszeres támadáspontok azonosítása. 

2.) A reumatológiai és a különféle szisztémás autoimmun betegségek cardiovascularis vonatkozásainak vizsgálata.

3.) A nemzetközi munkacsoportok munkájában, a klasszifikációs/diagnosztikus kritériumrendszerek és a terápiás ajánlások kidolgozásában, valamint a klinikai vizsgálatok tervezésében és kivitelezésében történő részvétel.

4.) Rheumatoid arthritis és más szisztémás autoimmun betegségek korai diagnosztikájának, terápiás válaszának, társbetegségeinek, infekció-prevenciójának vizsgálata.

5.) Nehezen kezelhető rheumatoid arthritises betegek társbetegségeinek, terápiás lehetőségeinek vizsgálata.