A reumatológia és a klinikai immunológia területén az elmúlt évtizedben történt nagymértékű fejlődés szükségessé tette a tantárgy egységes szemléletű, gyakorlatorientált, korszerű oktatását. Ennek biztosítására és koordinálásra 2020.október elsején alakult meg a Semmelweis Egyetemen a Reumatológiai és Klinikai Immunológiai Tanszék. A tanszék tevékenységei jelenleg az oktatás és a kutatás köré szerveződnek.

A tanszék feladata mind a graduális, mind a posztgraduális oktatás teljeskörű szervezése és irányítása. A graduális oktatás keretein belül a tanszék oktatói részt vesznek a magyar, az angol és a német nyelven tanuló ötödéves orvostanhallgatók képzésében. A klasszikus reumatológiai kórképek mellett a klinikai immunológia tárgykörébe tartozó betegségek teljes spektrumának oktatása is a tanszék feladata.

Ezek mellett az oktatók részt vesznek más szakmák (belgyógyászat, ortopédia és traumatológia, hematológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás és a geriátria) szakorvosképzésében is. A tanszék feladatai közé tartozik a reumatológia, illetve az allergológia és klinikai immunológia szakirányok választható és kötelező szinten tartó tanfolyamainak szervezése is.

A tanszéken folyó kutatás magában foglalja mind a reumatológiával és immunológiával foglalkozó alapkutatást, mind a transzlációs és klinikai orvostudomány témakörébe tartozó munkákat – ennek jegyében munkatársaink rendszeresen publikálnak a szakterület vezető nemzetközi folyóirataiban. Ezeken túlmenően fontos a nemzetközi munkacsoportok munkájában és az ajánlások kidolgozásában való részvétel is. Kiemelt hangsúlyt kap az utánpótlás-nevelés tudományos diákkörös és PhD-hallgatók kutatómunkába való bevonásával. A tanszék vezetője a Reumatológiai Grémium, továbbá az Allergológiai és Klinikai Immunológiai Grémium elnöke.