Marton Andrea

Egészségügyi Engedélyezési Osztály, osztályvezető

Tel.: +36 20 825 8420; +36/1-459-1500/55361 mellék

A Semmelweis Egyetem Orvosszakmai Főigazgatóság, Egészségügyi Irányítási Igazgatóság, Egészségügyi Engedélyezési Osztálya elsősorban a gyógyító, betegellátó tevékenységhez szükséges szakhatósági engedélyek ügyintézését, és ehhez a tevékenységhez szorosan kapcsolódó finanszírozási szerződések aktualizálását végzi. Szoros kapcsolatot tart a működési engedélyt kiadó Nemzeti Népegészségügyi Központtal, a helyszíni hatósági ellenőrzéseken képviseli az Orvosszakmai Főigazgatóságot.

Illetékes minden kapacitás-változást érintő Rektori, Klinikai Központi, vagy klinikaigazgatói szintről érkező kezdeményezés (ágyszám-, óraszámváltozás, kapacitás átcsoportosítás, magán szolgáltatás) jogszabályi környezetnek megfelelő gyakorlati kivitelezésében. Feladata az aktív,- rehabilitációs fekvőbeteg ellátás és járóbeteg szakellátásra vonatkozó aktuális NEAK szerződés szerinti ágyszámok illetve szakrendelési idő nyilvántartása,  módosítás esetén az illetékesek értesítése, adatbázis naprakész vezetése.

Akadályoztatott szolgáltató helyettesítésére történő hatósági kijelölése esetén ellátja az Egyetemet érintő belső ügyintézést, tájékoztatást, és tartós fennállása esetén TVK/ súlyszám igénylését a finanszírozótól.

A Fenntartót (a veszélyhelyzet ideje alatt az Országos Kórházi Főigazgatóságot) érintő szakmai kérdések, kérések, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Többletkapacitás- befogadási bizottság felé történő kérelmek teljeskörű összeállításában vesz részt.

Együttműködik a Semmelweis Kft. működési engedélyével kapcsolatos hatósági ügyekben, és ellenőrzéseken.

Feladata továbbá a Egészségügyi Irányítási Igazgatóság tevékenységének közigazgatási szempontú támogatása, javaslatok, jelentések, vezetői összefoglalók, válaszlevelek elkészítése, az Igazgatóság munkájáról szóló havi kancellári beszámoló összeállítása.