Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Főigazgatóság – Finanszírozási Osztálya felelős az egyetem betegellátó tevékenységéből származó bevételek teljeskörű igazgatásáért, felosztásáért.

Megelőzően a Klinikum teljesítményét folyamatosan felügyeli, esetlegesen annak növelése érdekében javaslatokat, protokollokat dolgoz ki.

Statisztikai adatszolgáltatásokkal járul hozzá az egyetem menedzsmentjének, illetve a klinikák döntésének előkészítéséhez, amelyek alapjait képzik tervezéseknek, elemzéseknek. Közvetítői szerepben vesz részt a külső egészségügyi szolgáltatásokkal való elszámolások tekintetében.

A finanszírozási jogszabályok által bekövetkezett változások gyakorlati alkalmazását elősegíti. A finanszírozóval, illetve az egyéb felügyeleti szervekkel napi kapcsolatban áll. Egyetemet érintő megkeresések estében, az adatszolgáltatások lebonyolítását elvégzi. A finanszírozási szerződések előkészítése, a működési engedélyek kiadásának támogatása szintén az Osztály tevékenységi körébe tartozik.

Összes funkciójában a menedzsment, illetve a klinikum számára nyújt segítséget, támogatást.

Kód-koordinátori csoport

 • Az Egyetem betegellátó tevékenységéből adódó teljesítményének, ellátott és lezárt eseteinek folyamatos ellenőrzése, lezáratlan esetek figyelése a MEDSOL rendszeren keresztül.
 • A OEP-GYÓGYINFOK visszaigazolásának elemzése, fekvő- és járóbeteg hibalisták feldolgozása, egyeztetése az egységek kódolásért felelős dolgozójával.
 • Fekvő-járó összeférhetetlenségi problémák tisztázása külső intézmények és SE szervezeti egységek között, a javítások megtörténtének jelzése külső intézmény felé.
 • Fekvő-járó javítás után érkező számlák ellenőrzése, klinikára bontása
 • Külső intézetek által egyetemen fekvőbeteg részére végzett vizsgálatok számlájának ellenőrzése, klinikai bontása
 • Javaslattétel a szakmai egységek felé az optimális kódolásra, folyamatos konzultáció tartása az osztályok kódfelelős orvosaival.
 • Az ideiglenes tartózkodásra jogosult külföldi állampolgárok ellátására az OEP Finanszírozási Informatikai Főosztálytól érkező bevételek szervezeti egységekre szétosztása, erről a Pénzügyi Igazgatóság tájékoztatása levélben.

Bevétel felosztó csoport

 • OEP bevétel elszámolási rendszer üzemeltetésével kapcsolatos előkészítési, ellenőrzési adatbeviteli és feldolgozási feladatok elvégzése. Táblázatok készítése a bevétel felosztó program adatainak ellenőrzéséhez. Adatszolgáltatás a felső vezetőknek és a Klinikák részére.
 • OEP leutalás kasszánkénti elkészítése és ellenőrzése (felső vezetői, ill. saját felhasználásra).
 • Az OEP által leutalásra kerülő bevétel, teljesítmény arányos felosztása Klinikai bontásban, havi és halmozott elszámolások megküldése.
 • Havonta Betegforgalmi adatok szolgáltatása a gyógyszerfelhasználásról, negyedévente Betegforgalmi statisztika készítése az Ellenőrzési Osztály részére.
 • Havonta aktualizált óraszám betöltő struktúra elkészítése és megküldése az Informatikai Osztály részére
 • Tételes elszámolás alá eső hatóanyagok elszámolásához jogosultságok biztosítása, jelentés elkészítése, adatszolgáltatások, hibalisták kezelése, szakmai támogatás a felmerült kérdésekben és problémákban. Méltányossági térítések keretében elszámolható kezelések számláinak, ambuláns lapjainak összesítése és továbbítása az OEP részére.
 • Központi Implantátumregiszter használatához jogosultságok biztosítása, kapcsolattartás az ellenőrző és végrehajtó szervvel, segítségnyújtás a Klinikák részére.
 • Esetfinanszírozott eszközökről és nagy értékű műtéti eljárásokról havi jelentések (EFI, DONOR, MŰVESE) elkészítése, adatszolgáltatások, hibalisták kezelése, továbbítása, kapcsolattartás a hivatalos szervekkel, segítségnyújtás a felmerülő problémák megoldásában. Éves finanszírozási szerződések, keretek és teljesítési adatok figyelemmel kísérése, módosítások kezdeményezése. Az OEP által leutalásra kerülő bevételek teljesítményarányos klinikák közötti felosztása és rögzítése a bevétel elszámolási rendszerben.

KVIK Üzemeltetési Csoport (Kórházi Vezetői Informatikai és Kontrolling rendszer)

 • Előbesorolt fekvő és ambuláns jelentések valamint az elszámolások, visszajelzések (fekvő, járó REP, járó elszámolás) betöltése a KVIK rendszerbe.
 • Az egyetemi betegadatbázisokból a KVIK programban előre definiált rendszeres leválogatások, gyűjtések és lekérdezések, grafikonok készítése és a felhasználók számára elérhetővé tétele.
 • Együttműködés a Kontrolling Igazgatósággal az egyetemi belső elszámolás eseti, illetőleg rendszeres tevékenységeivel, valamint a betegforgalommal kapcsolatos kérdésekben.
 • Betegforgalmi jelentések elemzése, kontrolling rendszer felé adatszolgáltatás.
 • Havi jelentések és visszaigazolások összegzése, forgalmi táblázatok előállítása, továbbítása a menedzsment és a klinikák felé.
 • KVIK rendszer lehetőségeinek kihasználásával lekérdezések és adatleválogatások készítése a management és a klinikai felhasználók egyedi igényeinek kielégítésére.