Igazgató:    Prof. Dr. Szathmári Miklós, egyetemi tanár 
E-mail:       ofmi@semmelweis-univ.hu
Telefon:     +36-1-459-5460

A korábbi Orvosszakmai-, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Főigazgatóság orvosszakmai terveivel, szakértői anyagaival segíti az Egyetem gyógyító tevékenységéhez szükséges egységes szakmai színvonal kialakítását. Kivitelezi a szükséges centralizációs folyamatokat, közreműködik a tevékenységek racionalizálásában, vizsgálja és elemzi a beruházások, fejlesztések szakmai indokoltságát. Figyelemmel kíséri a klinikák OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) elszámolását. Munkájával segíti az egyetem mindenkori költségvetésének betartását a klinikák számára nyújtott szolgáltatásaival, szaktanácsaival. Figyelemmel kíséri az egyetemi gyógyszerfelhasználást, javaslatot dolgoz ki a felhasználás racionális keretek között tartásának, és finanszírozhatóságának érdekében. Felelős a szerződéskötésekért és engedélyeztetésekért. E témakörben centralizált ügyintézést valósít meg, segítséget nyújtva a klinikák részére az adminisztratív ügyintézésben. Folyamatos kapcsolatot tart fenn a finanszírozóval, az OEP-pel és a Budapest Főváros Kormányhivatalának Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervével valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal (ÁNTSZ). Felügyeli a munkaegészségügyi ellátást, a sugárvédelmet, és az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos valamennyi tevékenységet. Minőségbiztosítási Osztályával az Egyetem minőségbiztosítási rendszerének kialakítását és folyamatos működtetését és fejlesztését végzi.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS: