Cím: 1085 Budapest, Üllői út 22. II. emelet

Munkatársak:

Meyer Zsuzsanna, mb. osztályvezető
Tel.: +36 20 825 8400
e-mail: meyer.zsuzsanna@semmelweis-univ.hu
KVKO_Meyer_Zsuzsa
Tomorné Molnár Katalin, statisztikus
Tel.: + 36 20 666 3696
e-mail: tomorne.katalin@semmelweis-univ.hu
KVKO_Tomor_Kata

Az Egyetem a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében tételesen felsorolt és a klinikák igénye alapján megnyittatott kapacitáshiány miatt vezetett várólistákhoz tartozó beavatkozások tekintetében a MedSoluion medikai rendszer várólista modulján keresztül on-line nyilvántartást vezet, melynek koordinálási feladatait az osztály látja el.

  • A MedSolution rendszeren keresztül nem kezelhető jelentések, javítások elkészítését a klinikák kérése alapján végezi az OEP által fejlesztett és üzemeltetett WEB-es Sor-Rend rendszeren keresztü
  • Az adatok validitását és real-time voltát szolgáló leválogatásokat készít az adattisztítás szolgálatára.
  • Az OEP napi hibalistáit a klinikák és a MedSol Support számára továbbítja.
  • Az KVKO figyeli, hogy a klinikák rendezik-e a hibalistán szereplő eseteket, szükség szerint útmutatást ad a javításhoz, vagy tevőlegesen elvégzi az esetek rendbetételé
  • Az OEP-ből érkező összefuttatási listákat elemzi, statisztikákat készít

A rendszer egyes tranzakciói az OEP TAJ adatbázissal való ellenőrzéssel (TAJ passziválás), az OEP saját rendszerén belüli ellenőrzéssel, valamint a teljesítmény-elszámolással összefüggésben (várólista eset felvételéhez kapcsolódó ellátás ellenőrzése, törlés jóváhagyása teljesítés miatt) „automatizáltan” keletkeznek, amelyről havonta egy alkalommal Összefuttatási hibalistákat kap az Egyetem. Ezek a hibalisták visszamenőlegesen tartalmazzák a javításra szoruló tételeket, valamint törzsszám alapján meghatározzák a hibák miatti szankciókat.

Az összefuttatási hibalistákban szereplő eseteket törzsszám alapján tipizálja, klinikánként csoportosítja, majd klinikánkénti bontásban továbbítja az érintett várólista kezelők és a Finanszírozási Osztály Bevételfelosztó csoportja felé a KVKO.

  • Az OEP rendszer működése biztosítja, hogy a beteg ugyanazon ellátásra többszörösen, több intézmény várólistáján ne jelenhessen meg. Az ismételt felvétel esetén a korábbi várólista eset törlésre kerül. A máshova jelentkezés miatti várólistáról való törlésről a KVKO e-mailben kap értesítést az OEP-től, melyet a tervezett ellátást végző klinika felé továbbít.
  • Várólista vezetéssel kapcsolatos háttéranyagok tekintetében, az OEP honlapján közzétett dokumentáció és adattábla változásokat figyelemmel kíséri, és azokról tájékoztatja a medikai rendszer üzemeltetőjét.
  • Koordinálja továbbá a Betegfogadási listák jelentését.