Betűméret: A A A

Szakorvosképzés

Megelőző orvostan és népegészségtan

A Népegészségtani Intézet akkreditált elsődleges képzőhely a Semmelweis Egyetemen futó Megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosképzésben. A szakterület választható első szakvizsgának, és újonnan megszerzett első szakvizsgaként is megszerezhető.

Rezidens helyek:

Információ és további részletek a Szak- és továbbképzési központ oldalán.

Szakképzési idő: 4 év

Munkaterv  – a 2012. szeptember 15. után szakképzésbe lépők számára (22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerint):         

törzsképzési időre (2év); szakgyakorlati időre (2év)

Az ÁEEK kezdeményezése nyomán 2020-ban elindult e szakorvosképzés megújítása is, aminek következtében a munkatervek változása várható. A folyamatot egy ad hoc bizottság koordinálta, melynek tagjai a 4 orvostudományi egyetem grémium elnökei, a szakmai tagozat tagjai és a Magyar Rezidens Szövetség egy küldöttje. Egyetemünket a grémium elnöke, Dr. Terebessy András képviseli.

Tutorok: Dr. Terebessy András, Dr. Horváth Ferenc, Dr. Csépe Péter, Dr. Pénzes Melinda

Grémium:

              Elnök: Dr. Terebessy András – adjunktus

              Tagok: Dr. Tompa Anna, Dr. Cseh Károly, Dr. Pénzes Melinda, Dr. Horváth Ferenc

 

A Szakorvosképzésbe lépés menetéről szóló tájékoztató elérhető a Szak- és Továbbképzési Központ oldalán: https://semmelweis.hu/szak-es-tovabbkepzes/aok/elso-alap-szakkepzes/

Intézeti szakképzési felelős: Oszlár Julianna 

Jelenleg szakképzésben lévők (a képzés megkezdésének jelölésével)

Árva Dorottya (2019.01)

Szarvas Zsófia (2019.12)

Mészáros Ágota (2019.12)

2020 tavaszán elindult a kapcsolatfelvétel a további 3 orvostudományi egyetemen ugyanezen szakképzésben résztvevő rezidensek és szakorvosjelöltek irányába, amelynek célja egy fiatalokból álló szakmai közösség létrehozása.

Jelentkezését örömmel várja Intézetünk! Kérdés esetén keresse bátran szakképzési felelősünket vagy a jelenleg szakképzésben lévő kollégákat!

Iskola-egészségtan és ifjúságvédelem

Az iskola-egészségtan és ifjúságvédelem szakképesítés ráépített szakvizsgaként szerezhető meg meghatározott alap szakképesítés megléte esetén.

A ráépített szakvizsga megszerzésének szabályairól a Semmelweis Egyetemen általánosságban a itt tájékozódhat: tájékoztató ráépített szakképesítések megszerzéséről

A képzés díja:

  • A Semmelweis Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló szakorvosok részére térítésmentes,
  • a Semmelweis Egyetem régiójába tartozó egészségügyi szolgáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban álló szakorvosok részére: 11.500,-Ft/hó, amennyiben a gyakorlatot egyetemünk valamelyik klinikáján tölti, úgy térítésmentes,
  • nem a Semmelweis Egyetem régiójába tartozó egészségügyi szolgáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban álló szakorvosok részére: 23.000,-Ft/hó, amennyiben a gyakorlatot egyetemünk valamelyik klinikáján tölti, úgy térítésmentes.

Az alábbi 4 alap szakképesítésre építhető rá a szakvizsga. Az ezekhez tartozó jelentkezési lapok és munkatervek (22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet alapján) a szakmára kattintva érhetők el. A gyakorlatokat akkreditált képzőhelyeken teljesítendők.

A képzés ideje: 33 hónap

A képzés ideje: 24 hónap

Jelentkezés:

Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Központ
Hegedűs Erika
ügyintéző – ráépített szakképzés
tel: +36-1-459-1500/55374 mellék,
e-mail: hegedus.erika@med.semmelweis-univ.hu

Szakmai grémium: 

Elnök: Dr. Jakabfi Péter

Tagok: Dr. Tomsits Erika

             Dr. Kocsis Erika

Intézeti szakképzési felelős: Oszlár Julianna