Betűméret: A A A

Elérhetőség

A munkatársak nevére kattintva további telefonkönyvi adatok olvashatók.
Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze a szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Név Beosztás Telefon­szám E-mail cím
 
Dr. Alliquander Annatanársegéd56279, alliquander.anna@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Árva Dorottyarezidens56314, arva.dorottya@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Balázs Péterny. főiskolai tanár56188, balazs.peter@med.semmelweis-univ.hu
Csányi László Zsigmondkönyvtári asszisztens56153, csanyi.laszlo@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Prof. Cseh Károlyegyetemi tanár56196, cseh.karoly@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Csépe Pétertudományos főmunkatárs56306, csepe.peter@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Fehér Ágnestanársegéd56160, trombitasne.feher-agnes@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Fekete Mónikatanársegéd56198, fekete.monika@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,habil Forrai Juditny. egyetemi docens56190, forrai.judit@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Horváth Ferenctanársegéd, tanulmányi felelős (magyar ÁOK, FOK, GYTK)56184horvath.ferenc@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,habil Jakabfi Péteregyetemi docens, intézetigazgató-helyettes, tanulmányi felelős (német ÁOK, FOK, GYTK)56143, jakabfi.peter@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Janik Leonárdtanársegéd56423, janik.leonard@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Mészáros Ágotaklinikai orvos56314,
Németh Judittanulmányi asszisztens56178, nemeth.judit@med.semmelweis-univ.hu
Oszlár Júliaszociális szervező56193, oszjul@net.sote.hu
Dr. Pénzes Melindaadjunktus56160, penzes.melinda@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Pongor Vincetanársegéd56305, pongor.vince@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Sima Ágnesmesteroktató56304, sima.agnes@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Prof. Simon Tamásny. egyetemi tanár56144, simtam@net.sote.hu
Dr. Szarvas Zsófiaklinikai orvos56314,
Szentgyörgyi P. Hajnaltitkárságvezető210-2954, 56196szentgyorgyi.hajnal@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Terebessy Andrásadjunktus, tanulmányi felelős (angol ÁOK, FOK, GYTK)56184, terebessy.andras@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Prof. Tompa Annany. egyetemi tanár56515, tompa.anna@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Prof. Ungvári Zoltán Istvánintézetigazgató210-2954, 56196ungvari.zoltan@med.semmelweis-univ.hu