A Laborállat-tudományi Koordinációs Központ

Az Egyetem alapfeladataihoz kapcsolódó központi szervezeti egység, amelynek feladata az Egyetem oktatási és kutatási tevékenységében történő aktív közreműködés minden olyan területen, amely a laboratóriumi állatok felhasználásával kapcsolatos.

Működési körébe különösen beletartoznak adatgyűjtési, elemzői, tervezői, fejlesztői, tanácsadói, a stratégiai döntéshozatalt támogató tevékenységek, amelyek elősegítik a laboratóriumi állatok hatékony felhasználását és azt támogató egységes minőségbiztosítási rendszer működését, az egyetemi oktatási és kutatói munka eredményességét és nemzetközi versenyképességének javítását.

A Laborállat-tudományi Koordinációs Központot a rektor irányítja. A rektor irányítási jogkörének gyakorlásában a tudományos és innovációs rektorhelyettes közreműködik. A Laborállat-tudományi Koordinációs Központ az igazgató vezeti, akit a rektor bíz meg. 

A Laborállat-tudományi Koordinációs Központ irányításával összefüggő feladatok ellátása során az igazgató és a tudományos-kutatási-innovációs központi szervezeti egységek, az Egyetem állatházai, a Munkahelyi Állatjóléti Bizottság, valamint a kancellári irányítás alá tartozó központi szervezeti egységek együttműködnek.

A Laborállat-tudományi Koordinációs Központ feladatai:

  1. az Egyetem állatházainak racionális működési rendjének kialakítása, a minőségbiztosítási rendszer fejlesztése, egységes standardok kidolgozása, az eljárásrendek kialakítása;
  2. igény szerint egyes állatházak operatív működtetése, különösen a Nagyvárad téri Elméleti Tömb központi állatházának operatív működtetése;
  3. a laborállat-tudománnyal összefüggő, hosszú távú oktatási és kutatási stratégia kidolgozása, önálló oktatási és kutatási tevékenység végzése;
  4. adatgyűjtés, szolgáltatás és elemzés minden olyan egyetemi területről, ami a laborállat-tudománnyal, a laboratóriumi állatok felhasználásával kapcsolatos;
  5. az innovációval, fejlesztésekkel kapcsolatos tervek előkészítése, szakmai alapú tanácsadás, laborállat-tudománnyal kapcsolatos döntéshozói, szakmai anyagok készítése az Egyetem egyéb szervezeti egységei, kutatói részére;
  6. szakmai tanácsadás állatetikai engedélykérelmek Munkahelyi Állatjóléti Bizottsághoz történő benyújtásához.
  7. szakmai segítségnyújtás az Egyetem GMO engedélyeinek benyújtásában

További információk a főmenüben az Egyetemi polgárok számára a belő hálózatról, valamint VPN-ről érhetők el