A Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi és Üzletfejlesztési Központ a Rektori Kabinet részét képező szervezeti egység, amely ellátja a döntéstámogató, véleményező, javaslattevő tevékenységet a tudományos és innovációs rektorhelyettes feladataival összefüggően, végzi az Egyetemen a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység eredményeként létrehozott szellemi termékek és szolgáltatások hasznosítási stratégiájával kapcsolatos szakmai és szervezési feladatokat.

A Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi és Üzletfejlesztési Központot a rektor irányítja. A rektor irányítási jogkörének gyakorlásában a tudományos és innovációs rektorhelyettes közreműködik. A Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi és Üzletfejlesztési Központot az igazgató vezeti.

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – I. KÖNYV Szervezeti és Működési Rend – I.1. RÉSZ Általános szervezeti és működési rendelkezések:

A Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi és Üzletfejlesztési Központ feladatai különösen:

  1. a tudományos és innovációs rektorhelyettes, valamint – a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében, szükség szerint – a rektor munkájának közvetlen támogatása;
  2. a tudományos és innovációs rektorhelyettes a jelen szabályzatban meghatározott feladatkörében eljárva, a feladataival összefüggő döntések szakmai előkészítése, véleményezése, javaslatok megtétele, a döntések megvalósulásának figyelemmel kísérése;
  3.  részvétel az egyetemi szintű kutatásfejlesztési projektek tervezésében és kivitelezésében;
  4. a tudományos és innovációs rektorhelyettes a jelen szabályzatban meghatározott feladatkörében eljárva, a hatáskörébe utalt egyetemi projektek koordinálása, a kapcsolódó operatív feladatok végrehajtásának monitorozása;
  5.  a tudományos kutatómunkával kapcsolatos állandó és ad hoc bizottságok működésének támogatása, az e körbe tartozó döntések nyilvántartása; 
  6. kapcsolattartás, együttműködés a hazai és nemzetközi szervezetekkel, belső egyetemi szervezeti egységekkel, azok vezetőivel;
  7. az Egyetem kutatóival és feltalálóival együttműködésben, a KFI termék- és szolgáltatás portfólió összeállítása, versenypiaci elemzés és pénzügyi modellezés elkészítése;
  8. a portfólió iránt érdeklődő ipari szereplők, pénzügyi befektetők felkutatása és értékesítési lehetőségek megalapozása;
  9. a spin-off és partner vállalkozások létrehozásának facilitálása;
  10. a Semmelweis Egyetem képviselete üzletfejlesztéssel kapcsolatos rendezvényeken.