Betűméret: A A A

Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi Iroda működése

A Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi Iroda a Rektori Kabinet részét képező szervezeti egység, amely kifejezetten a Tudományos és Innovációs Rektorhelyettes feladatainak ellátását közvetlenül segítő munkatársakból áll. 

A Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi Iroda döntéselőkészítő, véleményező, javaslattevő szervezeti egység, melynek irányítását és felügyeletét a tudományos és innovációs rektorhelyettes látja el, és gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – I. KÖNYV Szervezeti és
Működési Rend – I.1. RÉSZ Általános szervezeti és működési rendelkezések:

A Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi Iroda feladatai különösen:

 1. az irodavezető vezetésével a tudományos és innovációs rektorhelyettes, valamint – a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében, szükség szerint – a rektor munkájának közvetlen támogatása;
 2. a tudományos és innovációs rektorhelyettes a jelen szabályzatban meghatározott
  feladatkörében eljárva, a feladataival összefüggő döntések szakmai előkészítése,
  véleményezése, javaslatok megtétele, a döntések megvalósulásának figyelemmel
  kísérése;
 3. részvétel az egyetemi szintű kutatásfejlesztési projektek tervezésében és
  kivitelezésében;
 4. a tudományos és innovációs rektorhelyettes a jelen szabályzatban meghatározott
  feladatkörében eljárva, a hatáskörébe utalt egyetemi projektek koordinálása, a
  kapcsolódó operatív feladatok végrehajtásának monitorozása;
 5. a tudományos kutatómunkával kapcsolatos állandó és ad hoc bizottságok
  működésének támogatása, az e körbe tartozó döntések nyilvántartása;
 6. kapcsolattartás, együttműködés a hazai és nemzetközi szervezetekkel, belső egyetemi szervezeti egységekkel, azok vezetőivel.