Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola

1958 – Az Egészségügyi Minisztérium jóváhagyásával megalakult a Nógrád Megyei Tanács Egészségügyi Szakiskolája. A kétéves bentlakásos képzés végzetteinek ápolói oklevelet nyújtott.

1960 – Az Egészségügyi Szakiskolában 25 – első ízben végzett – hallgató vehette át ápolói oklevelét.

1967 – a szakiskolában folyó képzéssel párhuzamosan megkezdődött a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskolában a 4 éves, érettségi-képesítő vizsgával záródó egészségügyi szakközépiskolai oktatás.

1971 – Elsőként kapta meg érettségi-képesítő bizonyítványát a Madách Imre Gimnázium 56 végzős növendéke.

1975 – A szakiskolában a képzés 2 évesről 3 évesre bővült, és minősítő vizsgával zárult.

1976 – A 9 éve két intézményben párhuzamosan folyó egészségügyi képzés – a Madách „profiltisztítása” miatt – teljes egészében átkerült az egészségügyi szakiskola épületébe. Az intézmény neve 1976-tól Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola lett. Típusa kettős volt: 3 éves szakiskola, és 4 éves érettségi-képesítő vizsgával záródó szakközépiskola.

1989 – A szakközépiskolai osztályokban megkezdődött a 4+1-es képzésforma. A + 1 év egészségügyi – technikusi-felnőtt szakápolói végzettséget jelentett.

1993 – végzett az utolsó szakiskolai osztály.

1994 – Az intézmény már csak szakközépiskolai évfolyamot indított. Neve Egészségügyi Szakközépiskola. Ugyanezen évben indult a humán világbanki modell szerinti, 4+3-as képzésforma. Ennek lényege, hogy a szakképzés kitolódik érettségi utánra, és már felsőfokú képesítést nyújt.

1996 – Megkezdődött hagyományos szakközépiskolai osztályaink emelt szintű – kétéves – szakképzése. Beindult – máshol érettségizettek számára is – a felsőfokú ápolói oklevelet adó 3 éves oktatás.

1998 – intézményünk 40 éves évfordulóján felveszi a Kanizsai Dorottya nevet. Ebben a tanévben érettségizik iskolánk utolsó „hagyományos” egészségügyi osztálya, ugyanakkor ez évben érettségizik először az új típusú – humán világbanki – osztály. S ebben a tanévben teszik le elsőként – az Országos Képzési Jegyzék szerint – felsőfokú ápolói végzettséget adó szakvizsgájukat a hatodévesek.

2003 – Iskolánk elköltözött az Acélgyári út 73. számú épületbe.

2007 – Létrejött az integráció a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskolával.

2008 – Intézményünk 50 éves évfordulója.

2013 – Két érettségizős évfolyamunk egészségügyi ágazati szakmacsoportos képzéssel indult. Ez évben kettévált az ápoló képzés, 2 éves Gyakorló ápoló és + 1 év Ápoló szakképesítésre.

2014 – Elindítottuk a Szociális gondozó és ápoló szakiskolai képzést.

2015 – Levizsgázott az utolsó moduláris képzésű 3/15 Ápoló osztályunk.

2015 – Intézményünk a Salgótarjáni Szakképzési Centrum tagintézménye. Nevünk: SSZC Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskolája és Szakiskolája.

2016 – Leérettségizett utolsó három egészségügyi szakmacsoportos osztályunk. Kifutott a nyelvi előkészítős évfolyamunk.

2016 – Beindult szakgimnáziumi képzésünk. Nevünk: SSZC Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája.

Az iskola képzési szerkezetének legutóbbi változásai:

Képzési idő

Érettségi

Szakmai képzettség

Szakosító képzés

szakközépiskola 3+2 év

+2 év igen

szociális gondozó és ápoló

igen +1+1 év

szakgimnázium 4+1 év

igen

általános ápoló és általános asszisztens

igen + 1 év

szakiskola 3 év

nem

szociális gondozó és ápoló

nem

szakközépiskola 4+1 év

igen

kisegítő ápoló

igen (+1+1 évben)