2024. március 21-én, Bostonban végzett a Harvard Medical School Clinical Science Scholars Programjának első évfolyama. A posztgraduális klinikai kutatási program három egymást követő tanévben, 2023-2026 között indul.

2023 júliusában a Semmelweis Egyetemen tartott szimpóziummal indult az a kilenc hónapos képzés, amelyre Magyarországról, Bulgáriából, Csehországból, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából és Törökországból érkeztek posztdoktori ösztöndíjasok, frissen végzettek és PhD-hallgatók, rezidensek és klinikai szakemberek. Az 57 résztvevőből 27 fő a Semmelweis Egyetemről érkezett, akik az orvostudomány számos ágát, így a kardiológia, onkológia, gyermekgyógyászat, nőgyógyászat, fogászat, radiológia, pszichológia, neurológia, pulmonológia, aneszteziológia, gasztroenterológia és urológia szakterületét képviselték. 50 pályázó részére a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány a tandíj összegének felét fedező ösztöndíjtámogatást is biztosított.

A budapesti nyitó rendezvény után 2023 novemberében online workshoppal folytatódott a kurzus, ezt zárta a 2024. márciusi képzési hét Bostonban. Ezen a workshopon mutatkozott be a program ideje alatt készült három legjobb projektmunka is, amelyekben a résztvevők kutatás-finanszírozási pályázatjavaslatokat dolgoztak ki.

A záró workshopon a Harvard Medical School oktatógárdája pódiumbeszélgetéseket és szakmai előadásokat is tartott a résztvevőknek. Dr. Sagar Nigwekar adjunktus egy konkrét eseten keresztül illusztrálta a már létező terápiák újragondolt alkalmazásában rejlő lehetőségeket. A tudományos publikációk felmerülő kérdéseit a szakmai folyóiratok szerkesztői vitatták meg dr. Jamie Robertson sebészeti adjunktus moderálásával. Dr. Aneesh Singhal neurológiai adjunktus prezentációja a 7 „C” modell nemzetközi kutatások során történő alkalmazhatóságára adott javaslatokat. Az intézményi felülvizsgálati bizottságok működését esettanulmányokon keresztül vizsgálta dr. Susan Kornetsky, a Bostoni Gyermekkórház klinikai kutatásmegfeleltetési igazgatója. Dr. Ajay Singh posztgraduális képzésért felelős dékánhelyettes a magas impaktfaktorú folyóiratokban történő publikálásról; dr. Sayeed Malek sebész adjunktus egy konkrét eset alapján a vezetői krízis problematikájáról; dr. Su Chu, a Harvard Channing Laboratóriumának adjunktusa az omikai vizsgálatok témájában tartott prezentációt. Félnapos szekció járta körbe a változáskövetés és konfliktuskezelés során felmerülő kihívásokat dr. Melvyn Menezes, a Bostoni Egyetem adjunktusának vezetésével. Dr. Fischer Krisztina programigazgató alumni-panelt tartott, a képzési alkalmak zárásaként pedig dr. Djøra Soeteman programigazgató irányításával gondolhatták át a résztvevők az elsajátított ismeretek programot követő alkalmazását.

A programot sikerrel teljesítő résztvevők a workshop záró napján vehették át okleveleiket, az azt megelőző este pedig a résztvevők, szervezők és az oktatógárda a bostoni Harvard Clubban közös gálavacsorával ünnepelték a program lezárását.

A képzés kapcsán dr. Merkely Béla rektor kiemelte, a kurzuson a résztvevők számtalan technikát sajátíthattak el a helyes kérdésfeltevés művészetével kapcsolatban. Az átadott tudás segítségével a végzett hallgatók készen állnak a klinikai vizsgálatok magabiztos előkészítésére és lefolytatására, a kutatási adatok elemzésére és értelmezésére, a sikeres támogatás-igénylésre és klinikai teamek vezetésére is. A programnak köszönhetően a résztvevők a legmagasabb szinten váltak képessé a klinikai adatok megfigyelésére, hipotézisek felállítására és tesztelésére.

„Az egyedülálló képzési program emellett remek lehetőséget kínált a határokon és kontinenseken átívelő tudományos kapcsolatok kialakítására is. Márpedig tudjuk: az orvos- egészségtudományok területén ma fejlődés és siker csakis közösen, nemzetközi együttműködésekkel érhető el. Akkor születnek kiemelkedő eredmények, ha megosztjuk és összehangoljuk a rendelkezésünkre álló tudást!” – hangsúlyozta dr. Merkely Béla.

Idén is indul a Harvard Medical School Clinical Science Scholars programja a Semmelweisen, amelyre május 15-éig lehet jelentkezni a HMS oldalán. A korai jelentkezés és a támogatói ösztöndíj megpályázásának határideje április 19.

További felmerülő kérdés esetén a szakmai programról a pgme_admissions@hms.harvard.edu, az ösztöndíjjal összefüggésben pedig a scholarship@semmelweis.hu e-mail-címen kérhető bővebb felvilágosítás.

Szabados-Dőtsch Judit
Fotó: Liesl Clark