Ismét meghirdették a Harvard Medical School és a Semmelweis Egyetem tavaly nagy sikerrel indult programját, amely egyedülálló képzési lehetőséget kínál a klinikai kutatások iránt elhivatott fiatal szakemberek számára.

A Harvard Medical School’s Clinical Science Scholars program at Semmelweis University (CSS) keretében a résztvevők elmélyedhetnek a klinikai kutatások legújabb vívmányaiban és bevált gyakorlataiban, ezáltal szélesítve a kutatási módszertannal összefüggő ismereteiket, így a kilenc hónapos képzés végére magabiztosan lehetnek képesek a klinikai vizsgálatok, kutatások előkészítésére és lefolytatására, a kutatási adatok elemzésére és értelmezésére, elsajátíthatják a sikeres támogatás-igénylés és a klinikai teamek vezetésének mikéntjét is.

A képzés workshopjai:

  • 2024. július 15-18., Semmelweis Egyetem, Budapest
  • 2024. november 4-7., online
  • 2025. március 17-20., Harvard Medical School, Boston

A CSS program során a résztvevők csoportba szerveződve kísérlik megvitatni és megoldani a felvetett problémákat, amelyet havi rendszerességű webináriumok és több mint 85 rögzített online előadás is kiegészít. A program gerincét három – egy budapesti, egy online és egy bostoni – workshop képezi, tanterve pedig öt modulba rendeződik, így az előadások, eszmecserék és feladatok az epidemiológia, kutatásetika, biostatisztika, klinikai kutatások, valamint vezetői készségek és csapatmunka témák köré szerveződnek olyan kiemelt oktatók közreműködésével, mint dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora; dr. Ajay K. Singh, a Harvard Medical School posztgraduális oktatásért felelős dékánhelyettese; dr. Ungvári Zoltán, a Semmelweis International Training Program in Geroscience igazgatója; valamint dr. Hegyi Péter, a Transzlációs Medicina Központ igazgatója. A törzsanyag mellett a Klinikai vizsgálatok másodlagos elemzése, a Genetikai epidemiológia vagy a Költséghatékonyság és egészségügyi döntéshozatal választható modulok révén a képzés a résztvevők egyéni igényeire is szabható.

A Harvard Medical School’s Clinical Science Scholars program at Semmelweis University keretében a résztvevők kutatási javaslatot is kidolgoznak, a legjobb tíz pályamunka webináriumon, a legjobb három pedig a bostoni záró workshopon mutatkozhat be.

Dr. Merkely Béla kiemelte, hogy a program első évfolyama 2023-ban indult Budapesten, számos közép-európai részvevővel. „2024-ben ismét a Semmelweis Egyetem ad otthont a CSS programnak, kiváló tanulási lehetőséget kínálva a pályakezdő orvosok és egészségügyi szakemberek, PhD-hallgatók, posztdoktori ösztöndíjasok és rezidensek számára” – fogalmazott a rektor.

A Semmelweis Egyetem és a Harvard Medical School Postgraduate Medical Education együttműködési megállapodása értelmében a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány ötven Semmelweis Polgár részvételi díjának felét finanszírozza.

A CSS programra a Harvard Medical School oldalán lehet jelentkezni szakmai önéletrajz, motivációs levél és ajánlólevél csatolásával. A korai jelentkezésre és a támogatói ösztöndíj megpályázására április 19-ig nyílik lehetőség. A jelentkezés május 15-én zárul.

További felmerülő kérdés esetén a szakmai programról a pgme_admissions@hms.harvard.edu, az ösztöndíjjal összefüggésben pedig a scholarship@semmelweis.hu e-mail-címen kérhető bővebb felvilágosítás.

Szabados-Dőtsch Judit
Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem, https://hms.harvard.edu/

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.