A Semmelweis Egyetem németországi kihelyezett tagozata, az Asklepios Campus Hamburg szeptember elején ünnepelte fennállásának 15 éves évfordulóját. A házigazdák és az eseményen résztvevő szép számban megjelent vendégek nemcsak az elmúlt évek legfontosabb állomásait és eseményeit idézték fel, de felvázolták jövőre vonatkozó elképzeléseiket is.

A vendéglátók nevében elsőként dr. Thorsten Thiel, az Asklepios Medical School (AMS) ügyvezető igazgatója üdvözölte megjelent vendégeket. Köszöntőjében megköszönte az elmúlt 15 év munkájában részt vett munkatársak áldozatos szerepvállalását, és beszélt a kezdeti évek és az elmúlt időszak legkiemelkedőbb eredményeiről, külön kiemelve az Asklepios Exzellenz Stipendienprogramm ösztöndíjas programot és az Asklepios Prep School programot. Mint mondta, e két kezdeményezés döntő fontosságú a Campus életében, és a kiváló példája az Asklepios Kliniken és a Semmelweis Egyetem között folyó sikeres együttműködésnek. A két említett program elindításáért az ügyvezető igazgató külön köszönetet mondott az Asklepios Kliniken orvosigazgatójának, dr. Sara Sheikzadeh-nek és a Semmelweis Egyetem rektorának dr. Merkely Bélának.

Ünnepi beszédében dr. Sara Sheikhzadeh az egymástól tanulás élményének fontosságát hangsúlyozta, amelyet, mint mondta, különösen nagyra értékel az Asklepios Campus Hamburgnál, és amely egyben a közös siker lényege is.

Az ACH-hallgatóinak és oktatóinak példaértékű elkötelezettsége híven tükrözi, amit a hippokratészi eskü is kimond, nevezetesen, hogy a gyógyítók mindig mindenben a legjobbat akarják

– fogalmazott.

Ezt követően dr. Merkely Béla egy rövid időutazásra hívta el a vendégeket, melynek során bemutatta Semmelweis Egyetem hamburgi campusának (ACH) elmúlt 15 évét, kiemelve a 2008-as alapítás óta eltelt időszak legérdekesebb állomásait. Ezek közé tartozott például az első tanszéki csoportok (Subchairs) kinevezése 2016-ban, a StuPoli diákközösség megalapítása 2018-ban (ez egy nonprofit, diákok által működtetett szervezet, amely biztosítással nem rendelkező emberek számára nyújt orvosi ellátást), vagy 2021-ben a Semmelweis Egyetem és az Asklepios Medical School (AMC) közötti új együttműködési megállapodást aláírása. Ez volt az a dokumentum, amelyben a partnerek megpecsételték kölcsönös szándékukat a 2023 utáni sikeres együttműködés folytatására. Ezek az események nagyban hozzájárulnak a további sikeres együttműködéshez, melyben ezután is az ACH és a Semmelweis Egyetem partnerségének bővítése áll a középpontban, az oktatásra és a kutatásra összpontosítva.

A Semmelweis Egyetemen – Budapesten és Hamburgban – végzett német hallgatók és német orvosok jelentik a legerősebb kapcsot a német és magyarországi együttműködés további fejlődéséhez. Ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy tovább erősítsük hallgatóink elkötelezettségét országaink és szakmájuk iránt

– mondta a Semmelweis Egyetem rektora. 

Galéria

8kép

Ezután dr. Karl-Jürgen Oldhafer, az ACH rektori és dékáni biztosa vette át a szót, aki a vendégekkel és a régi munkatársakkal együtt elevenítette fel az elmúlt évek izgalmas és legemlékezetesebb pillanatait. Mindenki egyetértett abban, hogy az ACH eddigi és jövőbeli sikerének legfőbb záloga az összes érintett, így a hallgatók, oktatók, barátok, munkatársak és az ACH támogatóinak szilárd elkötelezettsége, ahol mindenki ugyanazon célért dolgozik. A nap egy közös grillezéssel zárult, melyet az ACH Georgi kertjében tartottak.

A jubileumi ünnepségsorozat másnap  kerekasztal-beszélgetéssel folytatódott, melynek témája: „Mesterséges intelligencia az egészségügyi képzésben” volt. A konferenciát Hamburg „háztetői felett”, a város egyik legmagasabb irodaépületében, a Sturmfreie Bude-ban tartották. A házigazda dr. Thorsten Thiel meghívására a témában érintett tudományágak vezető szakértői érdeklődő közönség előtt vitatták meg a mesterséges intelligenciának az egészségügyi képzésre gyakorolt hatását.

Inga Bergen moderátor vitaindítóként azt a kérdést tette fel, hogy vajon tíz év múlva a mesterséges intelligencia (MI) felváltja-e az oktatókat az orvosképzésben. A kerekasztal-beszélgetés résztvevői hamar egyetértettek: az ember maga mindig pótolhatatlan marad, hiszen a humánumot csak mi, emberek tudjuk közvetíteni, legyen szó az orvostudományról, vagy bármilyen más tudományágról. Az emberek és a mesterséges intelligencia azonban remélhetőleg a jövőben remekül ki fogják egészíteni egymást. Ahhoz hogy ez sikerüljön, az egészségügyi oktatást is hozzá kell igazítani az új követelményekhez, melyek az alábbiak:

  • Az emberközpontú és megmagyarázható mesterséges intelligencia minden mesterséges intelligencia-fejlesztés célja kell hogy legyen. A mesterséges intelligenciát közérthetővé kell tenni mindenki számára, és csökkenteni az ezzel kapcsolatos félelmeket.
  • Az orvosi (emberi) szakértelem mindig elsőbbséget élvez az MI-szakértelemmel szemben. Csak jól képzett orvosok tudják megfelelően felhasználni az MI segítségével megszerzett adatokat.
  • A mesterséges intelligencia ismerete nemcsak a technikai készségek elsajátítását foglalja magában, hanem a változó körülmények és a kiszámíthatatlan kontextusok kezelésének képességét és a megalapozott döntések meghozatalát is.
  • Ezeket a készségeket innovatív módszerek, és egy másfajta didaktika ill. korszerű oktatási formák segítségével lehet elsajátítani, amelyek erősítik az önálló és gyakorlatorientált cselekvést.

A kerekasztal-beszélgetés 9 résztvevője élénk vitában közösen elemezték a témát. Dr. Sara Sheikhzadeh, az Asklepios Kliniken orvosigazgatója (CMO) és az Asklepios Medical School GmbH ügyvezető igazgatója hangsúlyozta:

Az Asklepiosnál tovább szeretnénk bővíteni a mesterséges intelligencia lehetőségeit a diagnosztizálás, a kezelések és az adminisztráció optimalizálása érdekében. Ez nem csupán a műszaki infrastruktúra fejlesztéséről szól. Fontos számunkra az is, hogy a felhasználók megszerezzék a szükséges készségeket és képességeket: az Asklepios orvosainak és az ACH hallgatóinak rendszeres képzési és továbbképzési programokat kínálunk az innovatív robotika, a virtuális valóság és a szimulációk használatára, valamint a gyakorlati készségek gyakorlására (pl. DaVinci, EyesiSurgical, VIREEDmed).

A házigazda Dr. Thorsten Thiel a kerekasztal-beszélgetés végén köszönetet mondott a kilenc panelistának, valamint a moderátornak az érdekes beszélgetésért. „Az orvosi és a technológiai közösség közötti intenzív eszmecsere az alapfeltétele annak, hogy a jövő orvosai számára a lehető legjobb képzést biztosítsuk” – fogalmazott. Közvetlenül a panelbeszélgetés után került sor egy közös workshopra „Műhelybeszélgetés az AI-ról és az orvosképzésről” címmel, amelyen a kerekasztal-beszélgetés panelistái és a résztvevő vendégek vettek részt, hogy tovább mélyítsék a témát és konkrét megoldási megközelítéseket dolgozzanak ki.

Galéria

8kép

A Semmelweis Egyetem az Asklepios Klinikák Csoporttal, Németország egyik legnagyobb klinikahálózatával több mint 10 éve 2008-ban írta alá azt a kooperációs szerződést, melynek eredményeként létrejött az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) részeként működő kétnemzetiségű kar, az Asklepios Campus Hamburg (ACH). Az egyetem német nyelven tanuló hallgatói az első két év elméleti képzése után a harmadik évtől Hamburgban, az ACH-n folytathatják tanulmányaikat. A gyakorlati képzések kislétszámú, legfeljebb 4-8 fős csoportokban zajlanak a hét hamburgi Asklepios klinika egyikében. A négy évfolyam mintegy 250 hallgatója részére az Asklepios Klinikák kb. 500 munkatársa áll rendelkezésre. Az ACH hallgatói már a korai szakaszban részt vehetnek a kutatásban, a Semmelweis Egyetem Klinikai Kutatóintézetének hamburgi kampuszán (IKF). Az IKF az Asklepios Medical School GmbH nonprofit leányvállalata, és 100%-ban adományokból és kutatási ösztöndíjakból finanszírozza működését.

Szlovák Judit, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
Asklepios Campus Hamburg

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.